2017-04-26 09:45Pressmeddelande

Åttondeklassare tävlar om vem som är bäst på teknik och naturvetenskap

Torsdagen den 27 april hålls Teknikåttans regiontävling vid Karlstads universitet, då sex klasser från Värmland och Dalsland tävlar om vem som är bäst i teknik och naturvetenskap. Vinnaren får åka till rikstävlingen i Eskilstuna senare i år och ett bidrag till klasskassan på 7 500 kronor.

– Teknikåttan är en populär aktivitet som vi hoppas ska stimulera intresset för teknik och naturvetenskap hos eleverna, säger Inger Bran, projektledare på Karlstads universitet för Teknikåttan, Region Karlstad. Varje år överraskas vi av deras stora kunskaper och kreativitet.

Tävlingen liknar formatet "Vi i femman", fast med frågor och experiment som rör teknik och naturvetenskap. Eleverna har dessutom i förväg arbetat med en klassuppgift som i år inneburit att de ska konstruera ett terrängfordon som ska klara en ganska krävande bana. Förutom funktionalitet kommer även utseendet att bedömas och den mest kreativa lösningen kommer att belönas med ett designpris.

De tävlande klasserna är:

  • Ilandaskolan 8A, Karlstad
  • Kristinebergsskolan 8e2, Åmål
  • Ferlinskolan 8C, Filipstad
  • Hammarlundens skola 8B, Hammarö
  • Thorén Framtid, Karlstad
  • Forshaga Lärcenter 8A, Forshaga

Datum: Onsdag den 27 april.
Plats: Den pedagogiska verkstaden, hus Vänern, Karlstads universitet.
Tid: kl. 9.30-14.30

Teknikåttan, Region Karlstad, stöds av Ljungbergsfonden som är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

För mer information, kontakta Inger Bran, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Karlstads universitet, telefon 070-279 5975.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.