2023-04-20 06:50Pressmeddelande

Att förstå och utnyttja sjuksköterskors kompetens i ambulanssjukvården

Jörgen Jansson, Clinical Nurse Specialist, PhD StudentJörgen Jansson

 

Sjuksköterskors kompetens är viktig i ambulanssjukvården, men hur den används och utvecklas varierar. En ny avhandling av Jörgen Jansson, specialistsjuksköterska och tidigare kursansvarig för den första ambulanssjuksköterskeutbildningen vid Karlstads universitet, belyser hur sjuksköterskors professionella kompetens påverkar roller, ansvar och utveckling i ambulanssjukvården.

- Olika kompetensnivåernas roller hos sjuksköterskor påverkar roller, ansvar och ansvarsskyldighet i mycket liten utsträckning, säger Jörgen Jansson. 

Avhandlingen visar också att sjuksköterskors professionella kompetens utvecklas genom en sammanflätad process av lärande och praktiserande, och denna dynamiska process kan främjas eller hindras av organisatoriska faktorer. Ambulanssjukvården ses som en positiv miljö för kompetensutveckling för sjuksköterskor under de första åren av karriären, men om fokus, utbildning, roller, ansvar och krav förblir desamma över tid, riskerar sjuksköterskors fortsatta utveckling att stagnera.

- Personlighet har också stor betydelse, att ha god social kompetens och förmåga att lösa en stor variation av problem förefaller alltmera viktigt, allt eftersom ambulansuppdraget förändras, säger Jörgen Jansson. Prehospital erfarenhet beskrivs också som viktigt och visade sig vara en avgörande faktor för professionell kompetens.

I sin avhandling konstaterar Jörgen Jansson att effektiv ambulanssjukvård måste använda sjuksköterskor kompetens effektivt, men att förstå vad det egentligen innebär och hur möjligheterna ser ut är fortsatt en utmaning för ambulanssjukvården. Genom att sätta ord på mer eller mindre reflekterade förhållanden kan Janssons avhandling vara en pusselbit i ambulanssjukvårdens fortsatta utveckling.

Läs hela avhandlingen här: Prehospital nurses’ professional competence – utilization and development

Kontakt:
Jörgen Jansson, universitetsadjunkt och doktorand inom omvårdnad.
Tel: 054-7002343
Mobil: 070-282 8157

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer