2016-03-18 15:37Pressmeddelande

Årets första hedersdoktor utsedd

null

Karlstads universitet har utsett årets första hedersdoktor. Utmärkelsen går till Pema Dorjee, engagerad föreläsare inom religionshistoria. Han har haft ett mångårigt nära samarbete med så väl lärare som studenter vid Karlstads universitet, både i Karlstad och i Dharamsala, Indien, där universitetet har ett studiecenter.

Sedan 1995 har studenter och lärare från Karlstads universitet besökt och studerat i Dharamsala, Indien. Pema Dorjee har under detta mångåriga samarbete utgjort ett fantastiskt stöd, inte minst under sin tid som rektor för Tibetan Childrens Village School.

Pema Dorjee besökte för första gången Karlstads universitet 1997 och har därefter varit en återkommande föreläsare i religionshistoria. Han har även med stort engagemang undervisat om förhållanden inom den tibetanska diasporan, det vill säga den tibetanska befolkning som är bosatt utanför Tibet, och villkoren för den tibetanska kulturen i Tibet.

Stort engagemang för Värmland
Pema Dorjee har under besöken i Värmland även besökt värmländska grund- och gymnasieskolor, mött lärare och elever samt medverkat i undervisning. Vidare har han föreläst vid Värmlands Museum. Bredden på hans engagemang i Värmland har också resulterat i en barnbok på svenska om tibetanska barn, en bok till vilken Dalai Lama skrivit förordet. Han också varit ett stöd för uppbyggnaden av Karlstads universitets studiecenter (Study Point) i Dharamsala.

Ursprung i Tibet
Pema Dorjee är född 1951 i Tibet och kom som flyktingbarn över Himalaya till Nepal i den första flyktingvågen under 1950-talet. Därifrån kom han senare till Dharamsala i Indien och har sedan dess levt och verkat inom den tibetanska diasporan,det vill säga den tibetanska befolkning som är bosatta utanför Tibet.

Pema Dorjee är utbildad inom det tibetansk-buddhistiska utbildningssystemet och har graden Geshe, vilket är den högsta graden inom det buddhistiska utbildningssystemet.

Fler hedersdoktorer ska utses
Pema Dorjee är 2016 års första hedersdoktor vid Karlstads universitet. Ytterligare hedersdoktorer utses i slutet av april. Alla kommer att ta emot utmärkelsen den 21 oktober när Akademisk högtid firas.

För mer information kontakta:
Björn Åstrand, dekan vid Lärarutbildningen, Karlstads universitet, 070-642 42 12.
Per-Olof Fjällsby, prefekt vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, 073-270 28 41.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.