2015-03-25 14:00Pressmeddelande

Årets första hedersdoktor - Inger Sandberg

null

Inger Sandberg, författaren till de välkända böckerna och karaktärerna Lilla Anna, Lilla spöket Laban och Tummen, har utsetts till hedersdoktor vid Karlstads universitet.

Inger Sandberg är uppväxt i Karlstad och framförallt känd för sin omfattande produktion av barnböcker. Tillsammans med maken Lasse Sandberg har hon skrivit över hundra barnböcker som översatts till 33 språk. Hon har tilldelats ett flertal priser och utmärkelser för sitt författarskap. Inger Sandberg är utbildad småskollärare och arbetade som lärare i sex år innan hon blev barnboksförfattare på heltid.

- Vi utser Inger Sandberg till hedersdoktor vid Karlstads universitet för hennes konsekventa barnperspektiv i författarskapet, säger Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen. Hennes texter och bilder kännetecknas av sammanhang och funderingar som barn lätt känner igen sig i – och är väsentliga för vuxna att reflektera över.

Tomas Saar, docent i pedagogik, och Christina Olin Scheller, professor i pedagogiskt arbete, är två av dem som står bakom nomineringen.

- Inger Sandberg har ett stort intresse av relationen lärarutbildning, barns läsning och barnlitteratur. Hon hör till dem som tidigt förde fram erfarenheter från Australien och Nya Zeeland beträffande läsmetoder och hennes böcker används som material i undervisningen, framförallt inom universitetets lärarutbildning. Som exempel på ett direkt samarbete med Karlstad universitet kan nämnas en workshop för lärarstudenter på temat skönlitteraturens betydelse för den egna utvecklingen och bokens betydelse i undervisning. Inger Sandberg träffade då lärarstudenter i samtal om språkets och läsningens betydelse för barns utveckling, säger Tomas Saar.

- Böckerna är idag klassiker, utlånas ofta via biblioteken och används flitigt på förskolor och skolor. Karaktärerna och berättelserna är tidlösa och är, som all bra litteratur, berättade i flera lager vilket gör att många läsare i olika åldrar och med olika bakgrunder uppskattar böckerna. De är dessutom ”högläsningsvänliga” med en stor lyhördhet och respekt för barnens perspektiv. På så sätt kan barn och vuxna lära och läsa tillsammans, säger Christina Olin-Scheller.

Inger Sandberg är mycket glad över att ha utsetts till hedersdoktor vid Karlstads universitet. Men också väldigt överraskad.

- Den första reaktionen när jag blev tillfrågad var att titta i almanackan för att se om det var 1 april. Det här är fantastiskt roligt och mycket hedrande. Jag är bara ledsen att Lasse inte kan vara med och dela detta. Han var en hårt sparkande motor, säger Inger Sandberg.

Fler hedersdoktorer ska utses
Inger Sandberg är 2015 års första hedersdoktor vid Karlstads universitet. Ytterligare hedersdoktorer utses i slutet av april. Alla kommer att krönas med doktorshatt den 18 september när Akademisk högtid firas.

Mer information
För mer information kontakta Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen, telefon 070- 642 4212, eller hederdoktor Inger Sandberg, telefon 073-143 17 05.

Läs mer om hedersdoktorat vid Karlstads universitet här. 

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.