2017-09-11 10:01Pressmeddelande

Årets alumner 2017 – Marie Fossum Strannegård och Jörgen Svensson

null

Två tidigare studenter vid Karlstads universitet hedras varje år som Årets alumner. De har använt sin utbildning på ett inspirerande sätt, har spännande karriärer och är goda förebilder för universitetets studenter. I år tilldelas Marie Fossum Strannegård och Jörgen Svensson utmärkelsen Årets alumner.

Marie Fossum Strannegård har en filosofi kandidatexamen med systemvetenskap som huvudämne från Karlstads universitet (1995). Studierna i Karlstad lade grunden för en internationell karriär i energi- och telekombranschen. En röd tråd i Maries karriär är utveckling, hon har bland annat utvecklat affärsmodeller och strategier för att möta marknadens behov för flera stora bolag som Ericsson och Fortum. Sedan i juni i år har Marie en ny roll, hon sitter i ledningsgruppen i en startup, North Volt. Tillsammans ska de bygga Europas största batterifabrik!

Jörgen Svensson har en filosofie kandidatexamen med sociologi som huvudämne från Karlstads universitet (1981), en utbildning som han upplever har varit till stor hjälp i karriären trotts att han aldrig har arbetat som beteendevetare. Jörgen har en lång erfarenhet i kulturbranschen, han har bland annat varit rådgivare åt dåvarande kulturminister Margot Wallström, professor vid Konsthögskolan Valand i Göteborg och vid Konstakademin Trondheim. Idag är Jörgen chef för Dalslands konstmuseum.

Studierna i Karlstad lade grunden
- Det känns jätteroligt att bli utsedd till Årets alumn, studierna i Karlstad gav mig en bra bas. Under min sista termin i Karlstad fick jag hjälp och stöd av min proffsiga handledare att ansöka om att göra mitt examensarbete i Japan. Utbytesterminen i Japan var språngbrädan till min internationella karriär, konstaterar Marie Fossum Strannegård.

- Jag känner mig hedrad att få utmärkelsen, men jag måste säga att jag blev lite överraskad när jag fick samtalet från alumnansvarig Ximena Daramond. Jag har tagit med mig otroligt mycket från min utbildning vid Karlstads universitet, den har varit till stor nytta i mitt konstnärskap. För mig ligger intresset i att skapa dialog med publiken, där har min utbildning i sociologi varit till stor nytta, säger Jörgen Svensson.

Motivering Marie Fossum Strannegård
Årets alumn Marie Fossum Strannegård har med outtröttlig energi arbetat för nyskapande och utvecklande av synergieffekter i omvandlingsprocesser av olika verksamheter. Hon har i sin karriär framgångsrikt kombinerat sitt kunnande inom teknik- och affärsutveckling med ett starkt engagemang för människors ökade livskvalitet.

Motivering Jörgen Svensson
Årets alumn Jörgen Svensson är visionären som skapat djärva och stilbildande konstprojekt i samhällsrummet. I sitt konstnärskap och i sina värv som professor, curator, kulturpolitisk rådgivare och museichef analyserar han med humor och allvar både mellanmänskliga relationer och de strukturer i vilka vi människor verkar.

Pressträff i samband med ceremoni
Årets alumner hedras vid en särskild ceremoni den 22 september. Media är varmt välkomna till ceremonin, möjlighet till en pratstund med Årets alumner finns på förmiddagen den 22 september. Lokal och och tid är ej definitivt beslutat, ring Malin Tömmernes för besked på morgonen den 22 september. Telefon: 070-183 71 35

För mer information
Marie Fossum Strannegård, marie.strannegard@northvolt.com, eller 072-583 86 97
Jörgen Svensson, jorgen.svensson3@telia.com, eller 073-322 56 74

För mer information om alumnverksamheten vid Karlstads universitet, kontakta Ximena Deramond, alumnansvarig, ximena.deramond@kau.se, eller 070-814 99 71

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.