2015-06-04 10:59Pressmeddelande

Årets alumner 2015 – Leif Gustavsson och Anna Lööf Falkman

null

Varje år utser Karlstads universitet två tidigare studenter till årets alumner. De har spännande karriärer, intressanta arbetsuppgifter och har använt sina utbildningar på inspirerande sätt. 2015 heter årets alumner Leif Gustavsson och Anna Lööf Falkman!

Motivering – Leif Gustavsson

I det föränderliga samhället framstår det livslånga lärandet som en allt viktigare brygga mot nya utmaningar. Leif är en bra företrädare för den utvecklingen. Efter en framgångsrik karriär i Försvarsmakten valde han att vidareutbilda sig på magisternivå i samhällelig riskhantering och han tjänstgör idag som beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Värmland. Sedan studietiden är han också en varm tillskyndare av Karlstads universitet och har bidragit i både undervisning och samverkansaktiviteter.

- Det är verkligen en hedersutmärkelse och jag blev väldigt glad när jag fick höra det, säger Leif. Det är en intressant skara att sälla sig till, och jag är faktiskt lite överraskad också. Lita på att jag är stolt!

Motivering – Anna Lööf Falkman

Anna har använt sin examen i pedagogik på ett kreativt sätt i sin karriär, och genom sitt goda ledarskap har hon utvecklat Mariebergsskogen i Karlstad till en intressant samlingsplats, tillgänglig för alla åldrar under hela året. Parken är en stor tillgång inte bara för kommunens invånare, men också för besökare, och det är till stor del Annas förtjänst.

- Det är mycket glädjande! Jag känner mig priviligierad redan som det är, eftersom jag har ett jobb som jag är engagerad i och som driver mig – och det här är verkligen en utmärkelse som jag uppskattar, säger Anna.

Förändringens kraft

En röd tråd i årets utnämningar är förändring. Både Leif Gustavsson och Anna Lööf Falkman har utnyttjat förändringens kraft, på olika vis. För Leifs del handlade det om att ställa om när Försvarsmakten lade ner.

- Jag trivdes så bra i det militära att jag blev kvar som officer i 29 år efter värnplikten. När min verksamhetsort lades ned valde jag att utbilda mig för en civil tjänst istället. Inom det militära hade jag arbetat mycket med skydd mot faror i samhället och därför sökte jag Riskhantering och samhällssäkerhet (idag Riskhantering i samhället, master). Jag hade en militär utbildning och gjorde högskoleprovet och kunde på så vis gå direkt på en magisterutbildning. Då var jag 47 år.

Anna har en filosofie kandidatexamen med pedagogik som huvudämne från Karlstads universitet (1984), en utbildning som hon upplever har varit till stor hjälp i karriären, även om hon aldrig har arbetat som lärare. När Anna tog över rodret som vd på det kommunala bolaget Mariebergsskogen AB år 2003 var parken långt ifrån den välbesökta stadspark det är idag.

- Jag fick möjlighet att berätta vilka idéer jag hade när jag rekryterades. Vi gjorde en grundlig inventering av förutsättningarna, träffade människor och skrev en förstudie. Sedan dess har vi haft ett aktivt visionsarbete och inkluderat all personal i ett utvecklingsarbete som pågått på alla plan i bolaget. I det här skrået finns det många olika kompetenser och det ska vara ordning och reda på allt från diariet till rabatterna. Det är ett kvalitetsarbete, och det är oerhört engagerande och spännande.

Om Årets alumn

Varje år utses två tidigare studenter vid Karlstads universitet, en man och en kvinna, som med sina karriärer visar hur långt studierna kan ta en. Ordet alumn kommer från latinets alumnis, som betyder lärjunge eller skyddsling. Idag används ordet i just betydelsen tidigare student vid universitet eller högskola. Årets alumner hedras med en särskild ceremoni den 2 oktober.

För mer information

Leif Gustavsson: 010-224 72 97, leif.gustavsson@lansstyrelsen.se

Anna Lööf Falkman: 054-540 27 51, anna.loof.falkman@karlstad.se

För mer information om Karlstads universitets alumnverksamhet, kontakta Ximena Deramond på 054-700 16 66 eller ximena.deramond@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.