2020-10-14 08:20Pressmeddelande

​ Årets alumn utsedd vid Karlstads universitet

null

Varje år hedras tidigare studenter vid Karlstads universitet som Årets alumner. De har använt sin utbildning på bästa sätt, hittat intressanta vägar till nya utmaningar och är goda förebilder för universitetets studenter. I år utses Beatrice Högå till Årets alumn.

Beatrice Högå pluggade Politics magister-programmet med inriktning statsvetenskap och sen ytterligare ett år projektledning. Det blev en bra kombination som hon har nytta av i yrkeslivet idag. Årets alumn läste också en termin i Washington DC, något hon idag känner var värdefullt och skulle rekommendera till nuvarande studenter om det finns möjlighet.
- Jag förstår att det inte är ett bra tips i dessa tider, men det ger verkligen minnen för livet.

Idag är hon verksamhetschef för den idéburna organisation Agera Värmland. De driver en antidiskrimineringsbyrå, jobbar med demokratifrågor och förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Beatrice Högå har också ideella uppdrag som ordförande för Konstfrämjandet Värmland och som ledamot i förbundsstyrelsen för Akademikerförbundet SSR.

- Jag har ett rättspatos som gör att frågor som handlar om att skapa bättre och rättvisa förutsättningar för människor är en drivkraft. Jag har en övertygelse om rätt och fel som nog tar sig uttryck på många sätt i mitt liv, det tror jag människor runt mig skulle säga också. Jag vill gärna göra ett bra jobb var jag än befinner mig, och använda mina drivkrafter, det tror jag gör att jag inte har tydliga karriärmässiga mål. Där jag befinner mig yrkesmässigt, är inget uttänkt steg på vägen mot något utan jag drivs av att göra ett bra jobb.

Viktigt med ett nära universitet
För Beatrice Högå blev det Karlstads universitet eftersom det var det närmaste universitet. Hon är född och uppvuxen i Värmland och även om det nog var givet att hon skulle plugga vidare så var hon inte helt redo att flytta långt bort. Såhär i efterhand har hon tänkt på hur viktigt det var med ett nära universitet, vilket hon tror möjliggör studier för många.

- Generellt var studietiden en väldigt rolig tid och man är i en egen bubbla i samhället på ett sätt som student, säger Beatrice Högå. Man bor litet och studentanpassat, man har knapp ekonomi och försöker få allt att gå runt. Mycket nudlar och pasta med pesto blev det! Även om det stundtals var stressigt så upplevde jag det som en tid med ganska mycket frihet och tid med vänner.

Efter studierna var Beatrice fortsatt engagerad i studentkåren. Det var och blev en väldigt viktig del för hennes tid på universitetet.

Utmärkelsen Årets alumn
- Det var nog en liten chock när jag fick beskedet och jag tänkte faktiskt ”vad har jag gjort för att vara tilltänkt för det här?” Jag känner mig väldigt hedrad att bli utsedd till Årets alumn! För mig var studietiden viktig på många sätt och det känns himla fint att Karlstads universitet tycker att jag är en bra ambassadör för universitetet.

Motivering
Med studier i statsvetenskap och projektledning, samt engagemang inom föreningslivet och som ordförande i studentkåren, har hon utmärkt sig som student vid Karlstads universitet. Med sin breda kompetens och sitt stora intresse för demokrati, jämställdhet och rättighetsfrågor, som alltid varit en ledstjärna i livet, har hon idag uppdraget som verksamhetschef för Agera. För det, och sitt fortsatta samarbete med Karlstads universitet, har lärosätet beslutat att till Årets alumn 2020 utse Beatrice Högå.

Högtidligt firande
Årets alumn hedras varje år i samband med höstterminens examenshögtid. I år blir det ingen fysisk examenshögtid på grund av Coronapandemin, så Beatrice Högå kommer firas av universitetet hösten 2021.
Ordet alumn kommer från latinets alumnus, som betyder lärjunge eller skyddsling. Idag används order i just betydelsen tidigare student vid universitet eller högskola.

Kontaktperson

Ximena Deramond, Alumnrelationer vid Karlstads universitet

054-700 16 66, 070-814 9971

Beatrice Högå, årets alumn vid Karlstads universitet

070-361 87 96

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles
Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Sophia Hedmark-Stefansson
Kommunikatör
Sophia Hedmark-Stefansson
Kommunikatör för lärarutbildningen
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Maria Nilsson
Kommunikatör lärarutbildningen
Maria Nilsson
Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer
Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Jonathan Strandlund
Kommunikatör
Kerstin M Haraldsson
Kommunikatör
Sophia Hedmark Stefansson
Press contact
Camilla Johannesson
VD, Uppdragskoordinator
Camilla Johannesson
Vd, uppdragskoordinator för näringsliv och organisationer
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator för uppdragsutbildningar inom förskola och skola
Ulf Buskqvist
Utbildningschef
Ulf Buskqvist
Utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator för offentlig förvaltning, vård och omsorg