2022-09-23 07:03Pressmeddelande

Årets alumn 2022 vid Karlstads universitet: Magnus Göransson

En oändligt nyfiken, lekfullt professionell personlighet med fokus på att förbättra saker, platser eller människor blir Årets alumn vid Karlstads universitet 2022. Magnus Göransson, är Garage Lead och associate partner på IMB iX, föreläsare, tidigare designchef på Lego, och domare i programmet Lego Masters.

Under utbildningstiden på Karlstads universitet fick Magnus Göransson en aha-upplevelse. En gästföreläsare berättade vad industridesigners gjorde, och det blev startskottet för en karriär fokuserad på att skapa upplevelser och arbeta med samspelet mellan människa och teknik.

Förbättring är drivkraften

Efter att ha läst till högskoleingenjör innovationsteknik och design vid Karlstads universitet har Magnus Göransson arbetat med design på ett eller annat sätt – från medicinsk utrustning till mobiler till Lego. Hans främsta drivkraft är förbättring.

- Jag brukar säga att jag vill lämna saker i bättre skick än hur jag fann dem. Det spelar ingen roll om det är produkter, människor eller platser. Att hitta en oväntad vinkel och en okonventionell lösning gör mig glad.

Motivering till utmärkelsen

Motiveringen lyder: För sin osvikliga nyfikenhet, lekfulla professionalism och förmåga att sätta användaren i centrum i samspelet mellan teknik och människa, samt för sin naturliga drivkraft att ifrågasätta det etablerade, utser Karlstads universitet Magnus Göransson till Årets alumn 2022.

- Det är förstås en stor ära att bli Årets alumn, säger han. Jag uppskattade universitetet och Karlstad enormt mycket – det var där jag hittade rätt utbildning och inte minst träffade min fru för 23 år sedan. Det känns kanon!

Legotävling firar in årets alumn

Onsdag den 9 november håller Årets alumn en föreläsning och den efterföljs av en utdelning av själva utmärkelsen. Därefter bjuder universitetet in studenter till mingel med alumnen samt kommer, i samarbete med Studentkåren, att arrangera en lagtävling i legobyggande. Byggandet görs utifrån ett givet tema där studenterna kommer att få testa såväl sin kreativitet som förmåga till lagarbete och snabb planering/problemlösning. Magnus är domare i tävlingen.

Om Årets alumn

Varje år utses Årets alumn vid Karlstads universitet. Årets alumn är en person som studerat vid Karlstads universitet och som är en god förebild för universitetets studenter. Studenter och personal vid universitetet, medlemmar i alumnnätverket samt universitetets vänner är välkomna att tipsa oss om lämpliga kandidater utifrån följande kriterier: 

  • Årets alumn ska ha en examen på grundutbildningsnivå och/eller en examen på avancerad nivå och/eller en forskarutbildning från Karlstads universitet.
  • Hen har gett bevis på integritet i sitt valda yrke; att ha vågat utmana det etablerade och utforskat det okända inom sitt arbetsfält.

Kontakt

För att prata med Magnus Göransson, mejla magnus@magnusgoransson.com

För mer information om Årets alumn, kontakta Fredrika Swenson, fredrika.swenson@kau.se eller 070-938 60 05Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.

Relaterad media