2021-10-04 11:46Pressmeddelande

Årets alumn 2021: Marie Niljung

Marie Niljung, Årets alumn vid Karlstads universitet 2021Fotograf: Sofia Röjder

Varje år hedras tidigare studenter vid Karlstads universitet som Årets alumner. De har använt sin utbildning på bästa sätt, hittat intressanta vägar till nya utmaningar och är goda förebilder för universitetets studenter. I år utses Marie Niljung till Årets alumn.

En heligt förbannad suicidpreventionsaktivist blir Karlstads universitets alumn 2021. Marie Niljung, entreprenör med en livsmission att ändra attityder kring psykisk ohälsa och att rädda liv, mottar utmärkelsen vid en ceremoni senare i höst. Hon menar att vi vet vad vi ska göra för att förhindra psykologiska olycksfall – men vi gör för lite.

Marie började som kock, men blev så småningom student på Personal- och arbetslivsprogrammet på Karlstads universitet. Hon var orolig för att universitstsstudier skulle vara för svårt – men upptäckte snart att det var en myt. Efter studierna arbetade hon som handläggare och rehabkonsult på Försäkringskassan. Det var under den perioden som hon kom i kontakt med och engagerade sig i Suicide Zero, som hon fortfarande samarbetar med. Så småningom kände hon entreprenören i sig vakna, och 2018 gick hon helt över till att vara sin egen. Idag är hon författare, föreläsare, HR-konsult och social innovatör.

- Det är min livsmission, att ändra attityder kring psykisk ohälsa och att rädda liv. Jag blev kallad suicidpreventionsaktivist en gång, för jag är så förbannad och innerligt trött på att vi inte gör mer. Vi måste krossa myterna om suicid och våga prata klarspråk. Om du är orolig för någon: prata med hen. Våga fråga rakt ut och framförallt, våga lyssna på svaret. Du kan inte bemöta en sjuttonåring som säger ”Jag vill inte leva längre” med förfäran och försök att tysta det här otäcka. Det är mitt mantra: våga lyssna, våga fråga, våga agera. Viljan att leva finns där, alltid.

Om Årets alumn

Varje år utses Årets alumn vid Karlstads universitet. De är personer som studerat vid Karlstads universitet, och gett bevis på integritet i sitt valda yrke: att ha vågat utmana det etablerade och utforskat det okända inom sitt arbetsfält. Årets alumn delas ut vid en examensceremoni senare i höst.

Motivering

För sitt långa engagemang och enastående arbete för att sätta psykisk ohälsa i första rummet och förhindra psykologiska olycksfall, samt för sin innovationskraft i kampen för att rädda liv, har Karlstads Universitet beslutat att till Årets alumn 2021 utse Marie Niljung.

Kontakt

För information om Årets alumn, kontakta Anders Åslund, 076-339 67 99, eller anders.aslund@kau.se.

För att komma i kontakt med Marie Niljung, kontakta henne på 070-335 77 19, eller marie@niljung.se.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.