2024-04-16 14:34Pressmeddelande

Antalet sökande till Karlstads universitet ökar

Karlstads universitet logotyp med textKarlstads universitet logotyp med text

Det totala antalet sökande till program vid Karlstads universitet ökar med åtta procent inför höstterminen 2024. Även antalet förstahandssökande ökar, med nio procent.

 

Bland de tio programmen med flest sökande märks Beteendevetenskapligt program, som är en ny utbildning vid Karlstads universitet. Totalt har 873 personer sökt denna utbildning, varav 116 i första hand.

– Det är väldigt roligt med det stora intresset. Det är många som har samarbetat för att utveckla det nya beteendevetenskapliga programmet och skapa en spännande och aktuell inriktning. Vi ser framemot att ta emot nya studenter vid programstarten och att fortsätta utveckla programmet framöver, säger programledare Elin Vadelius.

Bland lärarutbildningarna ökar KPU 60 hp, med flera sökalternativ, kraftigt. Utbildningen har nu 530 ansökningar, varav 119 i första hand. Även grundlärarprogrammet ökar och ämneslärarprogrammet, med dess olika inriktningar, hör fortsatt till de mest sökta.

När det gäller de tekniska utbildningarna ökar också i stort sett alla högskoleingenjörsprogrammen liksom civilingenjörsprogrammen. De tretton olika ingenjörsprogrammen har sammanlagt 2 954 ansökningar, varav 412 i första hand. Civilingenjör med inriktning industriell ekonomi har ökat mest. Totalt har det programmet nu 607 sökande, varav 64 i första hand, vilket är en ökning med 42 procent.

–Det är glädjande att vi ökar, både totalt sett och specifikt inom STEM-utbildningarna. Flera av de program som växer starkast tillgodoser stora behov på arbetsmarknaden, såväl i regionen som nationellt och internationellt, säger rektor Jerker Moodysson.

STEM är en förkortning för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Totalt sökte 19 991 personer till program vid Karlstads universitet höstterminen 2024, vilket är en ökning med åtta procent. 5 196 sökte i första hand, vilket är en ökning med nio procent.

Det ligger i linje med de nationella söksiffrorna där ökningen är åtta procent.

 

De tio mest sökta programmen vid Karlstads universitet inför höstterminen 2024:

(sökande i första hand inom parentes)

Juristprogrammet: 3 452 (378)

Psykologprogrammet 1 757 (211)

Ämneslärarprogrammet 1 715 (280)

Civilekonomprogrammet 1 682 (303)

Socionomprogrammet 1 285 (227) 

IT, projektledning och affärssystem 1 244 (237)

Sjuksköterskeprogrammet 999 (240)

Grundlärarprogrammet 965 (236)

Beteendevetenskapligt program 873 (116) 

Tandhygienistprogrammet 785 (210)

 

Kontakt:

Generella frågor, rektor Jerker Moodysson, 054-700 20 01

Siffror och fakta, utbildningshandläggare Juval Pruitt, 054-700 12 76


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Jonas Brefält
Pressekreterare/kommunikatör
Jonas Brefält