2023-06-30 09:51Pressmeddelande

Anmälan är öppen! Hållbarhetens temporalitet 23 - 24 november 2023

Pilar past and future

En inbjudan från CRS, Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, vid Karlstads universitet.

Tid är en viktig aspekt när vi vill förstå de processer som gör samhällen hållbara såväl som ohållbara. Mot bakgrund av tidigare erfarenheter arbetar vi med prognoser, visioner, strategier och beredskap inför både känd och okänd framtid. Symposiet Hållbarhetens temporalitet tar utgångspunkt i skiftande tidsperspektiv som kan ha betydelse för hållbar samhällsförändring.

Oavsett om vi agerar utifrån ett kort perspektiv, via budget- eller mandatperioder, för ett Värmland 2040, eller till och med inom ramen för hundraårsflöden eller radioaktiva ämnens halveringstid, så behöver vi förstå mer om hållbar samhällsförändring. Går det att lära något av historien inför framtiden, eller står vi inför helt nya utmaningar idag? Hur vet vi att insatser vi gör idag för att minska segregering får eftersträvad effekt i framtiden? Hur kan vi prata om de komplexa kort- och långsiktiga miljö- och hållbarhetseffekterna av exempelvis skogsbruket eller en ny järnvägssträckning?

Hållbarhetens temporalitet

  • När? - Torsdag-fredag 23-24 november, 2023
  • Var? - Karlstads universitet

Programmet består av både inbjudna föreläsare och sessioner med paneldiskussioner och rundabordssamtal under ledning av forskare från Karlstads universitet eller praktiker från länsstyrelse, region, kommun eller andra myndigheter.

Anmäl dig här till Hållbarhetens temporalitet!  Sista anmälningsdag fredag 20 oktober 2023. https://hallbarhetenstemporalitet23-24nov.axacoair.se/

Program och övrig information om symposiet hittar du här: Hållbarhetens temporalitet

Symposiet arrangeras av Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, CRS, i samarbete med Länsstyrelsen i Värmland och Region Värmland. 
CRS är ett mång- och tvärvetenskapligt forskningscentrum vid Karlstads universitet som arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt med forskning och samverkan rörande hållbarhet och samhällsförändring. 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.