2017-11-21 14:51Pressmeddelande

Anderstiftelsen förnyar Ander Visiting Professor

null

Med finansiellt stöd från Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning utlyser Medie- och kommunikationsvetenskap sedan 2009 en årlig gästprofessur med inriktning mot medier, kommunikation och globalisering. Nu har finansieringen förnyats i ytterligare tre år med inriktning mot Geomedia.

Professuren tilldelas årligen en person som genom forskning eller medierelaterad verksamhet gjort betydande insatser för att fördjupa kunskaperna om mediernas betydelse i en globaliserad värld. I gästprofessorns uppdrag ingår att medverka i såväl forskning som utbildning.

- Vi är oerhört tacksamma för att Anderstiftelsen fortsätter att stötta vår forskning och undervisning, säger André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, och föreståndare för forskningsmiljön Geomedia vid Karlstads universitet. Vi gör nu en liten förändring som speglas i namnet på den här gästprofessuren. Tidigare hette den Ander Visiting Professor in Global Media Studies, som nu ändras till Geomedia Studies. Det gör att vi stärker Geomedia och kan öppna för gästprofessorer i fler ämnen, till exempel turismvetenskap.

Nuvarande gästprofessor är Barbie Zelizer, professor i kommunikation vid University of Pennsylvania. Tidigare gästprofessorer inkluderar Johanne Hildebrandt, Thomas Hanitzsch och Paul C Adams.

- De professorer som gästat oss har lämnat väldigt märkbara avtryck, säger André Jansson. De bidrar till det vetenskapliga samtalet och har stora nätverk som vi kan knyta an till. Det har också gett mycket bra input till våra doktorander som får direktkontakt med en större forskarvärld. Vi har även haft praktiker, som filmare och journalister som bidragit direkt till undervisningen.

Mer information

Kontakta André Jansson på 054-700 16 35 eller andre.jansson@kau.se. Även Christer Clerwall, prefekt för Institutionen för geografi, medier och kommunikation kan svara på frågor, och nås på 054-700 11 06 eller christer.clerwall@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.