2015-11-09 10:26Pressmeddelande

Äldres dans utforskas i nytt projekt

null

Äldres dans kopplas för det mesta starkt till hälsoaspekter. Bilden är att dans är bra för kropp och själ, det vill säga motion och minnesträning. Men dans har också sociala, kroppsliga och känslomässiga dimensioner. Trots att dans, tillsammans med sång och musik, är en av de mest populära aktiviteterna bland pensionärer i Sverige finns få forskningsstudier om äldres dans. Det här vill en forskargrupp vid Karlstads universitet ändra på. Syftet är att öka kunskapen om dansens innebörd och betydelse för äldre.

Den starka betoningen på hälsoaspekter i äldres dans innebär att de sociala och känslomässiga betydelserna har blivit sparsamt belysta. Den sociala dimensionen utgår nästan alltid från ungas erfarenheter.

-Det saknas kunskap om viktiga dimensioner i en utbredd och meningsfull aktivitet bland äldre. Det betyder att centrala aspekter i äldres vardagsliv både blir förminskade och marginaliserade. Forskning om dans som socialt och emotionellt fenomen har sällan inkluderat äldre. Äldres dans som sinnlig och känslomässigt viktig döljs ofta bakom en nyttomoral. Vi vill tillföra ny kunskap om en viktig och utbredd aktivitet bland äldre, säger Clary Krekula, docent i sociologi och forskningsledare för studien.

I studien kommer fyra forskare från Karlstads universitet att undersöka nöjesdans för äldre (”russindisco") som ordnas av kommersiella aktörer, föreningsdans som ordnas av till exempel pensionärsföreningar samt motionsdans som bedrivs på gym och motionsanläggningar. Syftet är att tillföra ny kunskap om äldres dans, bredda bilden av äldres vardagsliv och tillföra nya aspekter i diskussionen om ett aktivt åldrande. Några av projektets frågeställningar är vilka sociala innebörder dans har för äldre, vilka känslor som kommer till uttryck och hur den åldrande kroppen påverkar och samspelar med dansens olika dimensioner.

Förutom Clary Krekula kommer forskarna Andreas Henriksson, Eva Olsson och Satu Heikkinen att delta. Projektet kommer att pågå under 2016-2018 och beviljades nyligen 2,5 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond.

För mer information kontakta: Clary Krekula, sociologi vid Karlstads universitet, tel: 073-461 41 91

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.