2017-01-17 10:27Pressmeddelande

Akademi och industri i Sverige och Japan samverkar inom robotteknik

null

Utvecklingen går framåt inom robotteknik som möjliggör för äldre att kunna leva ett självständigt liv så länge som möjligt. Nu har Vinnova och JST, Japan Science and Technology Agency, beviljat medel för forskning i samverkan mellan det svenska företaget Camanio Care AB, Karlstads universitet samt det japanska företaget Leave a Nest Co Ltd, Tokyo Institute of Technology och Waseda University.

Det handlar om ett robothjälpmedel med multigreppvektyg och visonssystem för att personer som är äldre eller funktionsnedsatta ska kunna leva ett självständigare liv. Projektets mål är att göra en prototyp av ett robotiserat greppverktyg, med ett kamerasystem som gör det möjligt att hålla koll på matintaget. Roboten kommer utvecklas genom användarcentrerade tester i både Japan och Sverige. Målet är att greppverktyget även ska kunna utvecklas till att användas i fler sammanhang, till exempel inom personlig hygien.

Projektet leds av det svenska företaget Camanio Care AB och tidsramen är från januari 2017 till och med mars 2019. Vinnovas satsning syftar till att stärka samarbetet mellan akademi och industri och total projektkostnad är 2,2 miljoner kronor på svensk sida. I projektet ingår i det svenska teamet Karlstads universitet och företaget Camanio Care AB och i det japanska teamet Tokyo Institute of Technology och Waseda University samt företaget Leave a Nest Co Ltd. och hjälpmedelscenter i Kakegawa kommun.

Robot som ökar självständigheten
- Detta samverkansprojekt förväntas ha stor inverkan som hjälpmedel för självständigt ätande för personer med funktionsnedsättning, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karstads universitet. Tack vare att de forskare som är med i projektet har ett tillämpat arbetssätt och de medverkande företagen har erfarenhet av produktutveckling i båda länderna, kan äthjälpmedlet Bestics funktionaliteter utvecklas för kommersiellt syfte och distribueras till kommuner och privatpersoner som ett hjälpmedel.

Det japanska teamet ska skapa ett utvärderingsindex för att mäta effektiviteten samt göra användartester och utveckla en enkel prototyp av gripverktyg utifrån kraven som framkommit i användartesterna. De ska också ta fram en process för implementering av hjälpmedlet bland japanska användare och den asiatiska marknaden.

Det svenska teamet ska skapa utvärderingsfrågor om användarvänligheten, en övergripande bild av måltiden och nya funktionaliteter. Genomföra olika användartester, bland annat med användare som idag redan använder äthjälpmedlet.

Fortsatta utvecklingsmöjligheter finns
- Det här projektet har kunnat komma till, tack vare medel från Karlstads universitet för att utveckla en människovänlig robot som ett fysiskt gånghjälpmedel för äldre samt som ett intelligent hjälpmedelssystem för vårdgivare. Det möjliggjorde den omfattande planering och det kontaktskapande som krävs för att kunna göra en sådan här ansökan till Vinnova, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karlstads universitet. Det finns även förhoppning om en möjlig fortsättning med en förlängning på ytterligare tre år.

Om Camanio Care AB
Camanio Care är ett innovativt robotikföretag inom äldreomsorg. De erbjuder idag ett flertal produkter, tjänster och utbildningar och finns representerade via distributörer i Europa och Asien. I Sverige och USA har företaget sammanlagt 11 medarbetare som arbetar inom utveckling, produktion, försäljning och marknadsföring.

- Samspelet mellan människa och teknik ska vara enkelt. Alla människor förtjänar samma rätt till ett värdigt och aktivt liv, säger Catharina Borgenstierna, Camanio Care AB. Ett liv med så få begränsningar som möjligt som inte är styrt av sjukdom eller ett tillstånd. Rätten att få vara sig själv med så mycket frihet som möjligt. Att ha kunskap och kraft att förverkliga idéer är en stark tillgång och den vill vi dela med oss av. Vi är öppna och brinner för att lösa de problem som stänger in och stänger ute.

För mera information kontakta Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karlstads universitet, tel 054 700 1953 eller jorge.solis@kau.se eller
Ann-Louise Lindborg, utvecklingsingenjör, Camanio Care AB, tel 070 775 3362 eller annlouise.lindborg@camanio.com

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.