2023-05-11 06:05Pressmeddelande

Action for Insects - surrande projekt stödjer biologisk mångfald

Skalbagge på en prästkrageSkalbagge på en prästkrage

Forskare från Karlstads universitet leder projektet Actions for Insects, som syftar till att öka medvetenheten om insekternas avgörande roll i ekosystemen, erbjuda praktiska verktyg för att bevara dem och ge elever och allmänhet möjligheten att stödja biologisk mångfald.

Insekter spelar en avgörande roll som nedbrytare och pollinerare i ekosystemen. Tyvärr minskar antalet insekter dramatiskt, vilket hotar både ekosystemen och vår framtid. Actions for Insects har som mål att inte bara öka medvetenheten om problemet utan också främja åtgärder för att vända denna negativa trend.

- Vårt mål är att ge människor möjlighet att vidta positiva åtgärder för att hjälpa de småkryp som styr vår värld, säger Peter Lampert, initiativtagare till projektet och mottagare av Marie Skłodowska-Curie-stipendiet från Europeiska kommissionen.

Forskarna vid Karlstads universitet har samarbetat med lärare och elever vid grundskolor i Karlstad för att utveckla teoribaserade lektionsplaner och undervisningsmaterial. Genom workshops med lärare har de stöttat undervisningen och ökat kunskapen om insekters viktiga roll. Eleverna har fått lära sig om insekters betydelse, orsakerna till deras dramatiska minskning och möjliga åtgärder för att rädda dem. Resultaten visar att eleverna har ändrat uppfattning och nu besitter kunskap och handlingskompetens för att hjälpa insekterna.

Projektet har även inlett ett samarbete med Karlstads kommun, som ansvarar för grönområden i parker och skolor. Samarbetet syftar till att främja biologisk mångfald genom åtgärder i utvalda parker och skolor, till exempel Sandgrundsparken.

- Vi vill koppla samman forskning och undervisning för att kunna engagera unga människor i stor skala, säger Daniel Olsson, en annan av forskarna i projektet.

Som en del av projektet har en utställning med namnet SURR och en vecka fylld av evenemang, Pollineringsveckan, organiserats. Evenemangen kommer att äga rum från den 19:e maj vid Museiparken i Karlstad.

Kontakt

Peter Lampert, doktorand inom biologi på institutionen för miljö- och livsvetenskaper
Tel: +46 54-7002663

 
Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer