2016-12-08 08:40Pressmeddelande

​5,3 miljoner till forskning om energieffektivare arbetspendling

null

Forskare vid Karlstads universitet har beviljats 5,3 miljoner till forskning om energieffektivare arbetspendling. Energimyndigheten är projektets huvudfinansiär.

I projektet ska forskarna Lars E Olsson och Margareta Friman verksamma vid CTF, Centrum för tjänsteforskning, och Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group, vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap och utveckla metoder för energieffektivt resande. Projektet finansieras av Energimyndigheten under de kommande tre åren.

- Att använda bilen mindre och resa mer med cykel, gång och kollektivtrafik är ett sätt att minska vår miljöbelastning och bli mer energieffektiva. Men det är svårt att få till en sådan förändring. I vårt projekt kommer vi i samarbete med Värmlandstrafik och Blekingetrafiken prova och utvärdera olika metoder för att få fler att resa mer hållbart, säger Lars E Olsson, docent i psykologi och projektledare.

Syftet med projektet är att förstå hur man kan utforma ett program som motiverar människor till ett förändrat resande. Detta för att uppnå ett långsiktigt hållbart energieffektivt beteende vid val av transportmedel.

- Vi vill veta mer om motivation, vad som motiverar människor att förändra sitt resande. Projektet ger oss en unik möjlighet att följa olika program och öka kunskapen om vad som är avgörande för förändrade resvanor. I projektet vill vi helt enkelt reda ut vilka strategier som är mest effektiva att använda för att få fler att förända sitt resande och välja andra alternativ framför bilen, säger Margareta Friman, professor i psykologi.

Projektet ”Energieffektivare arbetspendling: Betydelsen av motivation vid utformning av beteendepåverkansprogram” genomförs inom ramen för programmet Energieffektivisering i transportsektorn med stöd av Energimyndigheten under perioden 2016-12-01 – 2019-12-31. Forskningen kommer att genomföras i samverkan med Industriell Ekologi vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Värmlandstrafik och Blekingetrafiken.

För mer information 
Lars E Olsson, docent i psykologi, 070-896 82 52, lars.e.olsson@kau.se
Margareta Friman, professor i psykologi, 073-460 65 54, margareta.friman@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.