2023-11-06 07:39Pressmeddelande

4,7 miljoner till forskning om när sex gör ont

Ida FlinkIda Flink, professor i psykologi

Ida Flink, professor i psykologi vid Karlstads universitet, får 4 677 000 kronor i projektbidrag från forskningsrådet Forte för det treåriga forskningsprojektet ”När sex gör ont: Effekten av multimodal behandling av vulvodyni”.

– Jag har kämpat under många år för att få medel till just denna smärtgrupp, och nu hände det! Jag är väldigt glad, säger Ida Flink.

 

Ida Flink installerades som professor i psykologi vid Karlstads universitet vid Akademisk högtid 20 oktober. I samband med detta höll hon en högtidsföreläsning där hon tog upp problemet med vulvodyni. Det vill säga svåra smärtor i underlivet.

– Nästan var femte kvinna lider av svåra smärtor, så kallad vulvodyni, vilket avsevärt försämrar sexuell, emotionell och relationell hälsa. Trots det är de effektiva behandlingsmetoderna begränsade, säger Ida Flink.

Vulvodyni innebär en ökad känslighet för smärtsignaler, så kallad sensitisering. Det innebär att nervfibern med sin receptor lätt aktiveras vid olika sorters stimuli; beröring, tryck, och töjning. Det gör att försök till eller genomförande av vaginalt sex ofta är mycket smärtsamt, och även annan sexuell beröring kan framkalla smärta. Likaså gör andra former av tryck eller skav ont. Alltifrån att bära underkläder eller trånga byxor, till att sitta eller cykla kan framkalla smärta.

I Socialstyrelsen nya riktlinjer rekommenderas multimodala insatser som behandling. Det vill säga en kombination av flera behandlingsmodeller och åtgärder som synkroniseras och koncentreras under en avgränsad period för att bryta mönster och ge verktyg som hjälper individen att hantera och leva med smärta och därmed få en bättre hälsa.

– Men det finns en kunskapslucka när det gäller multimodala insatser. Det behövs mer forskning om effekten och saknas en vetenskapligt utprövad behandlingsmodell, utformad och testad i svensk vårdkontext. Det här forskningsprojektet kommer att fylla den kunskapsluckan, säger Ida Flink, som inleder forskningsprojektet vid årsskiftet.

Det tar avstamp i ett brukarorienterat tillvägagångssätt, där erfarenheter från patienter, behandlare och nyckelpersoner i vårdorganisationen integreras.

Forskningsprojektet ska pågå till 31 december 2026 och sker i samarbete med forskare vid Högskolan Dalarna, Örebro universitet och Karolinska institutet. Danderyds sjukhus, Capio S:t Göran och Jönköpings sjukhus är kliniska samarbetspartners.

 

Här kan du läsa mer om Ida Flink och hennes forskning:

 

För mer information om forskningsprojektet kontakta Ida Flink på e-post ida.flink@kau.se eller telefon 072-156 44 49

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Jonas Brefält
Pressekreterare/kommunikatör
Jonas Brefält