2023-11-09 07:25Pressmeddelande

4,4 miljoner till skolforskning i Värmland

Martin Stolare, professor i historia vid Karlstads universitetMartin Stolare, professor i historia vid Karlstads universitet

Forskningsprojektet Att skapa vi:et i hembygden: Närsamhällets kulturarv i SO-undervisningen på lågstadiet har beviljats 4,4 miljoner kronor av Skolforskningsinstitutet. Martin Stolare, professor i historia vid Karlstads universitet, leder det praktiknära forskningsprojektet där forskare och lärare vid lågstadieskolor i Värmland tillsammans ska utforska hur man kan använda kulturarv och besök vid historiska platser för att utveckla SO-undervisningen i lågstadiet.

 

 

Martin Stolare ska tillsammans med forskare från Linköpings universitet och Malmö universitet samt lärare vid värmländska lågstadieskolor utveckla lektionsupplägg och övningar där eleverna får besöka historiska platser och kulturarv med koppling till närsamhället och hemorten. Dessa historiska platser och kulturarv kommer sedan att användas i undervisningen med målet att utveckla en didaktisk modell som kan användas systematiskt och bli en del av SO-undervisningen på lågstadiet.

 

– Jättekul att få medlen för detta projekt. Jag och mina kollegor har jobbat med dessa frågor under en tid. Närsamhället och hemorten med dess kulturarv är en resurs för skolans undervisning i de samhällsorienterande ämnena på lågstadiet, säger Martin Stolare. Att besöka kulturarv och känna på hur det känns att vara på sådana platser kan utveckla undervisningen och elevernas platsförankring. Barnen ska själva få vara med och tycka till om vad ett kulturarv är för dem. Vi har med skolor från olika delar av Värmland, för ett besök på en historisk plats kan även se olika ut beroende på om skolan är i en stad eller på landsbygden.

 

Redan idag använder lärare kulturarv och besök vid historiska platser i sin undervisning, annars sker mycket av undervisningen inom klassrummets väggar. Eleverna möter därför det förflutna främst genom läromedel och lärarens beskrivning.

 

– Tidigare forskning har visat att det är positivt för elevers lärande att få uppleva det förflutna på olika sätt. Vi kommer att utforska hur samspelet mellan olika kunskapsformer påverkar undervisning och lärandet i SO på lågstadiet. Vi kommer att knyta an till och utmana redan existerande undervisningstraditioner kring närsamhället och hemorten för att vidareutveckla dessa traditioner. Mellan raderna i de aktuella styrdokumenten anas nämligen det gamla ämnet hembygdskunskap. En fråga blir då vad det skulle kunna vara idag, i vårt mångkulturella samhälle?

 

Fakta
Skolforskningsinstitutet beviljade åtta skolforskningsprojekt bidrag om sammantaget nästan 35 miljoner kronor över en treårsperiod. Vid årets utlysning kom 74 ansökningar från 20 lärosäten och institut in. Skolforskningsinstitutets forskningsprofil har krav på tydlig förankring och samverkan med förskolor och skolor samt högsta vetenskapliga kvalitet. Forskningsprojektet Att skapa vi:et i hembygden: Närsamhällets kulturarv i SO-undervisningen på lågstadiet startar under vårterminen 2024.  

Läs mer om Skolforskningsinstitutets forskningsprofil.
Läs mer om Martin Stolare och hans forskning.

 

Kontaktperson:
Martin Stolare, professor i historia vid Karlstads universitet, 054-700 14 28,
martin.stolare@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Maria Nilsson
Kommunikatör lärarutbildningen
Maria Nilsson