2017-03-17 09:40Pressmeddelande

3,9 miljoner till forskning om framtidens kundupplevelser

null

Forskare vid Karlstads universitet har beviljats 3,9 miljoner till forskning om framtidens kundupplevelser. Projektets huvudfinansiär är Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, och Handelsrådet.

I projektet ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap om hur man kan stärka attraktionskraften hos handeln och besöksnäringen genom digitalisering. 

– Digitaliseringens framfart leder till nya sätt att konsumera varor och tjänster och fysiska butiker får det allt tuffare i konkurrensen med E-handeln. I projektet ska vi tillsammans med företag inom handeln och besöksnäringen prova och utvärdera olika digitaliserade tjänster för att se hur dessa tjänster kan bidra till att stärka deras attraktionskraft, säger Erik Wästlund, docent i psykologi och projektledare.

Syftet med projektet är undersöka digitaliseringens användningsområden, möjligheter och utvecklingspotential inom handels- och besöksnäringen.

– Vi vill få mer kunskap om hur digitaliserade tjänster kan främja framtidens kundupplevelser och skapa värde för både kunder och företag. Vi hoppas få ökad förståelse för kunders och besökares upplevelser och sedan använda denna kunskap vid utveckling av digitaliserade tjänster som stärker handelns och besöksnäringens attraktionskraft, säger Erik Wästlund.

– Vi pratar dagligen med både butiker och besökare där vi möter en enorm efterfrågan på digitala tjänster inom handel. Idag ser vi att kommunikationen mellan fysiska butiker och konsumenter kan förenklas via digitalisering och vi är glada över att kunna vara med i ett projekt som ligger oss så varmt om hjärtat. Kul att det forskas inom detta område och att vi tillsammans kan skapa lösningar för att enklare knyta samman besökare och lokala butiker, säger styrelseordförande Olle Claesson och vd Klaid Talisaar vid Infid AB.

Projektet "Framtidens kundupplevelser: Digitalisering av tjänster i fysiska mötesplatser som ett sätt skapa mervärde för både företag och kund" genomförs inom ramen för forskningssatsningen "Framtidens fysiska mötesplats" med stöd av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond och Handelsrådet under två år. Forskningen kommer att genomföras i samverkan med Infid AB, Centrum Karlstad Utveckling AB, Visit Karlstad Member och Karlstad Handel.

För mer information
Erik Wästlund, docent i psykologi, 073-835 91 34, erik.wastlund@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.