2016-10-05 10:01Pressmeddelande

28 miljoner till forskning om solceller

null

En nationell forskningsgrupp om solceller, under ledning av Ellen Moons, fysikprofessor vid Karlstads universitet, tilldelas 28 miljoner kronor för fortsatt forskning. Syftet är att undersöka hur elektriskt ledande plaster i solceller kan effektiviseras. Målet är att solcellerna ska bli billigare att tillverka och samtidigt ha tillräckligt lång livslängd och hög prestanda.

– Det känns jätteroligt, nu kan vi fortsätta samarbetet i projektgruppen och förstärka med mer kompetens och utrustning, säger Ellen Moons. I det här projektet ska vi fokusera på hur molekylerna organiserar sig under torkningsprocessen. Det har stor betydelse för hur effektiva solcellerna blir.

Forskningen sträcker sig över ämnesgränserna fysik, kemi och elektronik. I projektet ingår förutom Ellen Moons, Jan van Stam och deras medarbetare vid Karlstads universitet även forskare från Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet och Lunds universitet. Anslaget kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och fördelas på fem år.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har totalt beviljat 752 miljoner kronor till 22 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och som har möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

För mer information kontakta Ellen Moons på telefonnummer 054-700 19 03.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.