2017-10-04 08:09Pressmeddelande

22 miljoner för att studera kemikalier och kostvanor

null


Karlstads universitet har tillsammans med amerikanska toppuniversitet och Karolinska Institutet, fått forskningsmedel från National Institutes of Health, NIH, i USA. Projektets övergripande mål är att ta fram ny kunskap för att bättre riskvärdera kemikalier i vår miljö samt att undersöka hur kostvanor och nutrition kan påverka sådana hälsorisker.

Projektet handlar också om att studera hälsoeffekter till följd av exponeringar för komplexa blandningar av kemikalier och undersöka om det finns kritiska skeden under tidigt liv då exponeringen är mer riskfylld för barns hälsa och utveckling. För att uppnå projektets syften och för att förbättra metoder för riskvärdering kommer nya biostatistiska metoder utvecklas vilka kan hantera komplexa exponeringar av kemikalier och kost/nutrition.

- Detta innebär bland annat att undersöka om levnadsvanor och kosthållning kan modifiera hälsorisker till följd av kemikalieexponering, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor vid Folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Tillsammans med Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Harvard School of Public Health och Karolinska Institutet används data från två stora befolkningsstudier; den svenska SELMA-studien som bedrivs vid Karlstads universitet med en värmländsk befolkning som bas och PROGRESS-studien som leds från Icahn School of Medicine at Mount Sinai och bedrivs i Mexiko. 

- Denna beviljning är naturligtvis hedrande och ett bevis på att vår forskning och framförallt vår SELMA-studie är ett framgångsrikt projekt, säger Carl-Gustaf Bornehag, även verksam vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York och projektledare för SELMA-studien. Med dessa medel kommer vi nu också att kunna fördjupa vårt arbete när det gäller utveckling av hälsofrämjande levnadsvanor där kost och nutrition är mycket viktiga faktorer. 

NIH beviljade totalt drygt 22 miljoner kronor till projektet.

Kontaktperson:

Carl-Gustaf Bornehag, professor Folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Mobilnummer: 070 586 6565

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.