2018-07-02 08:01Pressmeddelande

21 miljoner till forskning om ytbehandlingsprocesser och barriärer för förpackningsmaterial

null

KK-stiftelsen beviljar medel till forskningsprojektet Multi-Barr, Multilager-barriärbestrykningar för fiberbaserade förpackningsmaterial, på Karlstads universitet. Forskningen sker i samproduktion med näringslivet; Iggesunds/Holmen, Cellcomb AB, UMV Coating Systems, OMYA och BillerudKorsnäs, som går in med hälften i form av egen kompetens och resurser.

- Vi är synnerligen glada över denna satsning som gör att vi tillsammans kan behålla och utveckla vår position inom ytbehandlingsprocesser och förnybara material för funktionella beläggningar av cellulosafiberbaserade material, säger Magnus Lestelius, professor i kemiteknik och projektledare.

Vi ska lösa den problematik som leder till att defekter i bestrykningsskikt uppkommer under tillverkning, vilket har varit en begränsning för användning av disperionsbestrykningar och förnybara material. Multilagerkoncept ingår i vår taktik. Detta innebär att vi kan göra ännu mera av de forskningsprojekt vi har, som företagsforskarskolan VIPP (www.kau.se/vipp ) vilken KK-stiftelsen stödjer och Tillväxtverksprojektet FOSBE (www.kau.se/pro2be ) samt forskningscentrat Paper Surface Centre (www.kau.se/en/psc ), vilka alla behandlar aspekter av den processtekniska forskning som nu MultiBarr ska ta sig an. Vi har projekt som rör modellering av flöden i bestrykningsutrustning vilka vi vill tillämpa i MultiBarr.

- Vi kommer även in på produkttillämpningar såsom barriärbestrykningens masstransportegenskaper och även aktiva förpackningar/bakterietillväxthämmande tillsatser, säger Magnus Lestelius. Här är det viktigt att tänka på hela system och att använda komponenter som inte ger negativa effekter i miljön. Vi får också en skjuts i form av förstärkningar genom möjlighet till nyrekrytering av både forskare och forskarstuderande. I det senare så kommer vi att tillsammans med Tillämpad matematik och professor Muntean titta närmare modellering av gastransport genom barriärer. Något som är mycket viktigt för livsmedelshantering och förstås för de företag som tillverkar material och förpackningar för detta.

En cirkulär bioekonomi
Värmland har under de senaste åren profilerat sig som en av de ledande regionerna i Norden inom smart specialisering inom skoglig bioekonomi i samarbete mellan region och universitet.

- Vår forskningsmiljö avser ta en aktiv roll i transformationsprocessen till en cirkulär bioekonomi, säger Magnus Lestelius. Vi ser förstås hur detta projekt och hela den forskning vi gör inom Pro2BE ger avtryck och effekt på regionalt, nationellt och internationellt plan. Vi fokuserar gärna på de processtekniska aspekterna, men samtidigt tar vi med relevanta materialaspekter och hållbarhetsperspektivet. Regionens och Paper Province satsning på testbäddar är mycket fördelaktig eftersom våra forskningsrön är beroende av att man kan undersöka uppskalningseffekter, när det ska användas industriellt.

Multi-Barr: Multilager-barriärbestrykningar för fiberbaserade förpackningsmaterial
Iggesunds/Holmen, Cellcomb AB, UMV Coating Systems, OMYA och BillerudKorsnäs är de forskningssamproducerande företagen. Projektet omfattar totalt 21,1 miljoner kronor, med 11,4 från KK-stiftelsen. Genom programmet Synergi ger KK-stiftelsen universitetet möjlighet att koncentrera forskningen till en väl avgränsad och för näringslivet relevant frågeställning.

För mera information kontakta Magnus Lestelius, professor i kemiteknik på Karlstads universitet, tel 0706 611 251 eller magnus.lestelius@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.