2018-05-29 08:30Pressmeddelande

21 miljoner kronor för att stärka det regionala musiklivet

null

Forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO) ska stärka musikbranschen i inre Skandinavien genom ökad kunskap och innovationskraft. Projektet har fått 21 miljoner kronor från olika aktörer och ska nu genomföras av Karlstads universitet, norska Høgskolen i Innlandet och Studiefrämjandet. Ett av målen är att göra musikupplevelser tillgängliga för alla.

-Idag krävs det ganska mycket teknisk kunskap för att ta del av en komplett musikupplevelse. När en ny låt ska släppas så föregås den ofta av en kampanj som till exempel kan innehålla interaktiva spel och lockar till engagemang i sociala medier på olika sätt, förklarar Karin Fast, lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet och projektledare för MECO i Sverige.

Användare förväntas kunna förflytta sig mellan olika plattformar
I det transmediala landskapet förväntas användarna förflytta sig mellan olika medieplattformar hela tiden. Dessutom bygger digitala musikupplevelser i allt mer på så kallade platsbaserade medier och tjänster (”geomedia”), som skräddarsys beroende på konsumentens geografiska position.

- När du lyssnar på Spotify kan du bli tipsad om att artisten kommer att ge en konsert nära dig. Men den som inte hittat till Spotify kanske går miste om konserten. Det kan handla om äldre människor, men även hyfsat teknikkunniga personer kan idag ha svårt att veta hur de ska navigera i det snåriga medielandskapet, fortsätter Karin.

Interreg-pengar och regionala medel för MECO-projektet
 I MECO-projektet samarbetar flera aktörer från Karlstads universitet: Musikhögskolan Ingesund, CTF, Centrum för tjänsteforskning och Geomedia, med studieförbund och näringsliv. Tillsammans bidrar de med sin kunskap. Målet är att skapa långsiktigt positiva effekter som ger ett mer inkluderande musik- och kulturliv samt en ökad tillväxt i regionen. Nu har projektet fått 21 miljoner kronor i Interreg-medel och medel från Region Värmland, Arvika kommun och Hedmark fylkeskommune i Norge.

Karlstads universitet och norska Høgskolen i Innlandet delar på projektägarskapet, med Studiefrämjandet som en aktiv part.

Fokus på användarna för att se utmaningarna i det digitala medielandskapet
MECO har ett uttalat fokus på maktfrågor och projektgruppen kommer exempelvis att granska ekonomiska strukturer, normer, och värderingar som inkluderar eller exkluderar människor.

- Vi ska problematisera musikupplevelser i det digitala samhället för att bland annat finna de grupper som exkluderas från musiklivet på grund av att de har långt ifrån arenor och platser där de kan producera och/eller ta del av musik, säger Karin.

MECO-projektet kan ses som en fortsättning på projektet Music Innovation Network Scandinavia (MINS), som avslutas efter sommaren 2018. I det projektet ligger fokus på musikindustrins produktion, affärsmodeller, marknadsföring och hur branschen påverkats av digitaliseringen. MECO fokuserar istället på användarna.

- Nu vänder vi på myntet för att titta på konsumtionen och användarna istället och det ska bli spännande att försöka förstå utmaningarna som det digitala medielandskapet skapar, säger Karin.

Mötesplats för gemensamt musikskapande
Projektet kommer bland annat att skapa Music Innovation Lab (MIL), som är en mötesplattform och innovationsyta där olika musikutövare och användare kan mötas och producera musik tillsammans. Där kan exempelvis artister eller andra personer som vill syssla med musik, men inte vet hur de ska göra, få coachning.

- Det finns personer som skulle kunna tillföra mycket till det regionala musiklivet, men som kanske inte är aktiva på grund av brist på tillgänglighet. I MIL jobbar vi med värdeskapande processer där användarna är med och skapar. Detta ligger i linje med det tjänsteekosystemperspektiv som tillämpas i MECO. På det viset uppmärksammar vi användarnas roll i värdeskapandet, men också olika maktstrukturer, menar Karin.

Öppnar upp för utveckling av musikutbildningar
Genom MECO ges förutsättningar att utöka den tvååriga musikproduktionsutbildningen på Musikhögskolan Ingesund till ett treårigt program. Norska Høgskolen i Inlandet kommer även att kunna utveckla en fördjupad masterutbildning inom music business.

För mer information kontakta:
Karin Fast, lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap på Karlstads universitet och projektledare för MECO i Sverige, karin.fast@kau.se, tfn. 054-700 16 33, mobil:0763-19 62 09

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.