2015-03-31 08:00Pressmeddelande

15 000 lärare läser mooc-kurser i betyg och bedömning

Efterfrågan på uppdragsutbildningar inom bedömning och betygssättning är stort. Det märks på Karlstads universitet där över 15 000 lärare läser universitetets två mooc-kurser, massive open online courses, om betyg och bedömning. Nu förlänger Skolverket universitetets utbildningsuppdrag.

Den första webbkursen "Bedömning och betygssättning för åk 4-6" startade i oktober 2013 och har 7 800 deltagare. För ett halvår sedan startade även "Bedömning och betygssättning för lärare i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen". Den har redan över 7 700 registrerade deltagare. För att tillgodose den stora efterfrågan har Skolverket förlängt uppdraget för Karlstads universitet och kurserna erbjuds ytterligare ett år.

- Kunskapsbedömning är en viktig kärnfunktion och en central del i lärares undervisning och kompetens. Vi är mycket nöjda med det stora gensvar och intresse som visats för webbkursen i bedömning och betygssättning, säger Karin Hector-Stahre, enhetschef på Skolverket.

Båda kurserna är så kallade mooc-kurser, storskaliga öppna webbkurser. Under en period hade kurserna flest deltagare av alla svenska moocar och är fortfarande störst om man ser till antalet svenska deltagare. Intresset för de öppna webbkurserna ökar i Sverige och regeringen har nyligen gett i uppdrag åt UKÄ, Universitetskanslerämbetet, att utreda hur moocar kan rymmas inom ramen för den svenska högskolan och hur den svenska högskolan kan komma att påverkas av den internationella mooc-utvecklingen.

- Vi är mycket nöjda med att kunna förlänga kurstiden då det är många lärare som under den senaste tiden hört av sig eftersom de inte har upptäckt kurserna förrän nu eller att de känner att de inte kommer att hinna färdigt i tid. Nu ger vi möjligheten att läsa kurserna ytterligare en tid vilket känns jättebra med tanke på det behov som verkar finnas ute på skolorna, något som deltagarantalet på över 15 000 vittnar om, säger Michael Walkert, projektledare på Karlstads universitet.

Fakta
Webbkurserna i bedömning och betygssättning ger lärare kunskap och möjlighet att reflektera kring hur de använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning. Lärarna får också redskap för hur man kan väga samman elevers kunskaper till betyg på ett tillförlitligt sätt.

Professor Christian Lundahl vid Örebro universitet (tidigare Karlstads universitet) har varit vetenskaplig ledare och Anna Karlefjärd (doktorand i pedagogik vid Karlstads universitet) har varit involverad som bedömningsexpert i framtagandet som letts av Pernilla Lundgren, Skolverket (tidigare Karlstads universitet).

Webbkurserna är uppdragsutbildningar som genomförs av Karlstads universitet på uppdrag av Skolverket. Lärare anmäler sig till kurserna genom att skapa ett användarkonto på www.llw.se.

Kontaktpersoner
Michael Walkert, projektledare, Karlstads universitet, 0732-70 28 56, michael.walkert@kau.se Anna-Karin Munkby, projektledare, Skolverket, 08-527 334 08, anna.karin.munkby@skolverket.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.