2014-12-19 08:00Pressmeddelande

13 miljoner till forskningsprojekt vid Karlstads universitet

null

KK-stiftelsen har beviljat anslag till tre forskningsprojekt inom forskningsgrupperna Datavetenskap, Centrum för tjänsteforskning och INTERACT. De tre projekten delar på drygt 13 miljoner över tre år. Näringslivet skjuter till minst lika mycket i form av kvalificerat deltagande i projekten.

- KK-stiftelsen är en oerhört viktig finansiär för universitetets forskningsverksamhet, säger rektor Åsa Bergenheim. Vi kan konstatera att 2014 har varit ett otroligt lyckat år i relation till KK-stiftelsen, och de senaste besluten är tydliga bevis på att vårt strategiska arbete med våra forskningsgrupper ger utslag. Det här är fantastiskt roligt och jag gratulerar våra forskare!

De tre projekten som beviljats finansiering är:

SOCRA, Software Defined Small Cell RAN Optimization
Datavetenskap har beviljats 4 miljoner kronor för att tillsammans med Huawei Technologies Sweden AB och Trebax AB titta på lösningar för att öka kapaciteten i framtidens trådlösa nätverk – 5G. Det ökade användandet av mobila enheter och tjänster kommer kräva att framtidens trådlösa nätverk ska leverera 500-1000 gånger mer kapacitet än dagens 3G-nätverk.

- För att möta det ökade behovet av kapacitet kan man anpassa basstationernas täckningsområde samt bygga fler basstationer. Detta kräver dock mer resurser både i form av till exempel energi och utrustning. Inom ramen för projektet ska vi titta på förhållandet mellan energi, täckning och kapacitet samt bygga lösningar för att kapaciteten i 5G-nätverk ska anpassas efter behov och därmed minska energiförbrukningen, säger Andreas Kassler, professor i datavetenskap och projektledare för SOCRA.

SOMI, Studier av molekylära interaktioner för kvalitetssäkring, biospecifik mätning & tillförlitlig överkritisk rening
Tillsammans med de tre företagen Attana, AstraZeneca och Waters Nordic ska projektet bedriva forskning inom analys/rening av läkemedel och andra värdefulla komponenter. Målet är fördjupad förståelse av molekylära interaktioner som till exempel kan mätas med bionsensorer eller med modern ultrahögtryckskromatografi.

- Vi är mycket glada över att få vår KK-ansökan på 3,7 miljoner kronor beviljad säger Torgny Fornstedt, professor i analytisk kemi. KK-projektet förväntas öka de medverkande företagens grundförståelse av analytisk metodik och bidra till utvecklingen av miljövänligare processer. Dessutom innefattar KK-projektet vetenskapligt motiverad tillståndsprövning, något som kan vara av stor betydelse för hela branschen.

Limbus – Location based services
CTF, Centrum för tjänsteforskning har beviljats 4 miljoner kronor för att i samarbete med IKEA och Tobii Technology studera personlig och platsbaserad kommunikation mellan kunder och tjänsteleverantörer.

- Genom att kombinera ny teknik för positionering inomhus med mobil ögonspårningsutrustning kommer vi på CTF att kunna utforska kunders beslutsprocesser och upplevelser på ett helt nytt sätt, säger Erik Wästlund, lektor i psykologi. Att dessutom få samarbeta och forska tillsammans med två världsledande företag är en fantastisk möjlighet.

Kort om forskargrupper vid Karlstads universitet
Karlstads universitet har under de senaste åren mer aktivitet arbetat med profilering av forskningen och i den strategiska planen betonas att universitetet ska ge särskilt stöd till vissa forskargrupper och framstående enskilda forskare. Mot den bakgrunden har kriterier för vetenskaplig excellens och riktlinjer för forskargrupper tagits fram. Under 2013 utsågs bland andra Datavetenskap och Centrum för tjänsteforskning, CFT, till excellenta forskargrupper vid Karlstads universitet och INTERACT, som fokuserar på molekylär interaktion på ytor och gränssnitt till stark forskargrupp.

Kontakt
SOCRA: Andreas Kassler, andreas.kassler@kau.se, 054-700 21 68
SOMI: Torgny Fornstedt, torgny.fornstedt@kau.se, 054-700 19 60
Limbus: Erik Wästlund, erik.wastlund@kau.se, 054-700 25 28

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.