2019-01-28 12:59Nyheter

Varför så stora regionala skillnader i utnyttjande av primärvård?

null

Varför utnyttjas primärvården dubbelt så mycket per person i till exempel Stockholmsregionen jämfört med i Östergötland? Vad beror regionala skillnader i utnyttjande av sjuk-och hälsovård på? Det ska forskare på Handelshögskolan vid Karlstads universitet undersöka tillsammans med kollegor vid Göteborgs universitet.

De regionala skillnaderna när det gäller att nyttja primärvården, till exempel vända sig till vårdcentralen, är stora och har dessutom ökat över tid. Varför är det så? Det ska en grupp forskare undersöka närmare i ett treårigt projekt som startade vid årsskiftet.

- Regionala variationer kan bero på skillnader i hälsa eller skillnader i tillgänglighet i olika regioner, men det är svårt att veta eftersom det inte är lätt att mäta vare sig individuell hälsa eller tillgänglighet. Vi kommer att kartlägga de som flyttat och jämföra med de som bor kvar på en ort, för att se om de som flyttar ökar eller minskar sin användning av primärvården. Om någon flyttar från en region med låg sjukvårdsanvändning till en region med hög sjukvårdsanvändning, skulle en ökning av sjukvårdsutnyttjandet vara ett tecken på att tillgängligheten spelar roll, berättar Niklas Jakobsson, forskare i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Tillsammans med kollegor vid Göteborgs universitet, kommer han att analysera registerdata från bland andra SCB och Socialstyrelsen. Utöver antal besök på vårdcentral per invånare kommer även faktorer som specialistvård, akutsjukvård samt läkemedelskonsumtion att ingå i studien. Hela Sveriges befolkning ingår i studien med fokus på de som flyttar. Under en sexårsperiod motsvarar det cirka 2 procent av befolkningen.

Syftet med studien är att få fram en tydligare bild av varför de regionala skillnaderna är så stora vad gäller nyttjande av vården. Är det behov hos individerna eller tillgången på vården som påverkar mest?

- Vår studie bygger på bra och trovärdiga data, en unik fördel vi har i Sverige. Vi har en princip om likvärdighet i vården, som bland annat bygger på behov och kostnadseffektivitet. Att veta vad skillnaderna beror på är betydelsefullt när beslut om vården ska fattas i olika delar av samhället, menar Niklas Jakobsson.

Projektet "Regional variation in health care utilization: explaining the large differences using evidence from regional migration" pågår 2019-2020 med finansiering från Vetenskapsrådet. Förutom Niklas Jakobsson, ingår forskarna Mikael Svensson och doktoranden Naimi Johanson vid Göteborgs universitet samt Simona Gamba vid University of Verona i Italien, i projektet.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.