2017-03-06 10:58Nyheter

Utbildningsdepartementet förlänger VAL-projektet till 2030

null

Flertalet personer arbetar i dag som lärare utan att ha tagit sin lärarexamen. Vidareutbildning av lärare (VAL), som arbetar för att öka andelen lärare i skolan med en lärarexamen och med behörighet att ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket, har nu fått förlängt till 2030.

VAL-projektet startades 2007 som ett regeringsuppdrag och vänder sig till verksamma lärare utan lärarexamen. Projektet bedrivs av åtta lärosäten; Karlstads universitet, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Jönköping, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Malmö högskola samt Umeå universitet.

– Utbildningsdepartement såg behovet av att skapa olika vägar till en lärarexamen eller efter några år också en förskollärarexamen. I VAL-projektet arbetar universiteteten med alla ämnen vilket gör att möjligheten att ta ut en lärarexamen ökar, förklarar Anette Daleke, projektledare för VAL på Karlstads universitet.

Omfattande utbildning
Drygt 450 personer har tagit ut sin lärarexamen vid Karlstads universitet sedan starten 2007 och antalet sökande är 100-150 personer vid varje antagningsomgång. Omkring 75 procent av de som söker antas till utbildningen. Resterande får avslag för att de inte uppfyller antagningskraven.

Som student i VAL-projektet får hen en individuellt anpassad studieplan som tar studenten till en relevant lärarexamen så snart som möjligt. Studierna sker oftast på halvfart och distans eftersom VAL förutsätter att man arbetar som lärare parallellt med utbildningen.

– Det är väldigt positivt att projektet har blivit förlängt eftersom behovet av utbildade lärare är stort. Jag tror också att förlängningen kommer att medföra nya förordningsändringar som öppnar upp för nya grupper, utökade studier eller något annat som breddar VAL-projektet för att vi ska kunna fortsätta utbilda behöriga lärare.

Vid Karlstads universitet kan studenterna inom VAL få ut ämneslärarexamen, grundlärarexamen, äldre påbörjad lärarexamen eller yrkeslärarexamen.


För mer information kontakta: Anette Daleke, 0554 - 700 2008 eller anette.daleke@kau.se
Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.