2015-08-21 14:06Nyheter

Uppmärksammad vetenskaplig artikel om kundinvolvering

null

En vetenskaplig artikel om kundinvolvering skriven av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har utnämnts "Innovation Classic" av den högt rankade vetenskapliga tidskriften Journal of Product Innovation. Artikeln, som publicerades första gången 2004, har gjort stort genomslag i forskningsvärlden och har nu publicerats en andra gång i ett specialnummer.

- Vår artikel handlar att involvera kunder vid utveckling av nya varor och tjänster. Detta genom att ge dem tillgång till ett företags varor och tjänster under en period för att generera idéer om framtida tjänster. Resultaten visade att kundernas idéer överträffade företagets egna idéer i avseende på hur innovativa de var samt vilket värde de skulle ha för kunder om de realiserats. Artikelns styrka är den empiriska data som visar att kunder med insikter i sin egen användningsmiljö skapar mer kreativa idéer till framtida tjänster än vad professionella produktutvecklare gör. Artikeln utgår från forskning om kreativitet som förklarar att faktorer som inre motivation och kunskap om användning och användningsområdet har stor betydelse. Kunskap om tekniska möjligheterna räcker inte alltid till för att generera kreativa idéer i de tidiga faserna av ett innovationsprojekt, säger Per Kristensson, professor i konsumentpsykologi och innovation, som skrivit artikeln tillsammans med kollegan Anders Gustafsson och Trevor Archer.

Titeln på artikeln är "Harnessing the creative potential among users" och den är baserad på Per Kristenssons doktorsavhandling och forskning som bedrevs inom projektet CuDIT, ett forskningsprojekt som för övrigt rönt stor uppmärksamhet både inom akademin och näringslivet.

- Det är superkul att den blivit utvald som innovationsklassiker och fått så stort genomslag. I dagsläget är den citerad 333 gånger och detta borgar för fler, säger Per Kristensson, 

Tidskriften Journal of Product Innovation har nu publicerat artikeln en andra gång i sitt specialnumret "Innovation Classics" där de samlat nio artiklar som publicerats i tidskriften genom åren och som fått stort genomslag i forskningsvärlden. Här kan du läsa och fritt ladda ner artikeln.

Information
För mer information kontakta Per Kristensson, professor i konsumentspykologi och innovation, per.kristensson@kau.se, 0709-740 860

Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi, anders.gustafsson@kau.se, 0705-90 66 67


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.