2018-05-16 14:04Nyheter

Två IT-projekt vid Karlstads universitet får finansiering från Internetstiftelsen

null

Två IT-projekt vid Karlstads universitet får finansiering från Internetstiftelsen. Det ena projektet fokuserar på förbättringar av femte generationens mobilnätverk, 5G, och det andra på förbättringar av anonymitetstjänsten Tor.

Totalt är det fem projekt som beviljas finansiering och får dela på 1,4 miljoner kronor från Internetstiftelsens Internetfond. Sedan starten 2004 har nära 75 miljoner kronor delats ut till projekt som på olika sätt bidrar till positiv utveckling av internet. För att kunna söka finansiering ska projekten vara fristående och icke-kommersiella. Både privatpersoner och organisationer kan söka finansiering.

- Tekniska projekt som rör infrastruktur och standardiseringsarbete sker ofta långt bort från strålkastarljusen. Samtidigt är utvecklingen av internets infrastruktur avgörande för att vi ska kunna använda internet för kommunikation och innovation på ett bra och konkurrenskraftigt sätt. Vår Internetfond är en av få aktörer som finansierar projekt inom detta område, säger Danny Aerts.

Mer om projekten på Karlstads universitet

Effektivare datatransport för 5G
Under senare år har både antalet mobila enheter och kraven som de ställer på mobildatanäten ökat rekordartat. För att möta denna utveckling standardiseras nu den femte generationens mobilnätverk (5G), något som forskare vid Karlstads universitet får finansiering för att bidra till. 5G kommer att erbjuda högre bandbredd och lägre fördröjningar genom användandet av ett högre frekvensband än dagens 4G-nät. Högre frekvensband innebär dock en snabbt varierande kommunikationskvalité eftersom de kortare radiovågorna lätt störs av, exempelvis, mellanliggande objekt. Forskarna vid Karlstads universitet ska undersöka hur vanliga internet-applikationer kommer att påverkas av detta. Projektet ska också undersöka hur TCP, den teknik som typiskt används för kommunikation över internet, kan anpassas och användas av applikationer för att minska de negativa effekterna av snabba kvalitétsvariationer.

Ansvarig för projektet:
Per Hurtig, lektor i datavetenskap

Telefon: 054-700 2475
E-post: per.hurtig@kau.se

Förbättring av anonymitetsnätverket Tor
Forskare vid Karlstads universitet beviljas finansiering för att förbättra Tor – ett anonymitetsnätverk med drygt två miljoner dagliga användare som används för att surfa anonymt på internet, gå runt censur och för att sprida information anonymt. Tor är utformat för att ha så låg fördröjning som möjligt. Detta innebär dock sämre anonymitetsskydd mot starka angripare som till exempel stora internetleverantörer och IT-företag som genom så kallade korrelationsattacker, där en angripare kan se både inkommande och utgående trafik till Tor-nätverket, kan avanonymisera användare. Projektet ska undersöka nya typer av korrelationsattacker för att bättre förstå hur användare kan angripas och på så vis långsiktigt bidra till att förbättra skyddet i anonymitetsnätverket.

Ansvarig för projektet:
Tobias Pulls, lektor i datavetenskap

Telefon: 054-700 24 75
E-post: tobias.pulls@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.