2016-06-01 09:02Nyheter

Svensk-japanskt forskarmöte inom robotteknik

null

Vid Karlstads universitet pågår forskning i robotteknik för utveckling av hjälpmedel för äldre och funktionshindrade. Vid en nyligen genomförd workshop deltog bland andra två professorer från Japan, där utvecklingen av högteknologiska hjälpmedel kommit mycket längre än i Europa. Syftet var att se möjliga samarbetsområden och intresset var stort från de medverkande som även kom från landsting, kommuner och företag.

- Det var mycket glädjande att vi kunde få hit två framstående forskare från Japan, som professor Takeda och professor Tanaka, säger Jorge Solis, docent i elektroteknik. De är mycket intresserade av att utveckla samverkan med oss och vi kommer att i första hand förbereda för att teckna nytt avtal om både student- och lärarutbyte med Tokyo Institute of Technology i Tokyo. Vi talar också om att göra en gemensam ansökan inom Horizon2020 tillsammans med några fler europeiska lärosäten som ingår i vårt nätverk inom robotteknik, Scuola Superiore Sant’Anna i Italien och Spanish National Research Council i Spanien..

Workshop på Innovation Park
Huvudsyftet med mötet och den workshop som anordnades i samband med det japanska besöket var att diskutera forskningsresultaten i Japan och Sverige. Det handlar om en multidisciplinär ansats inom forskning och utveckling av robotbaserade hjälpmedel till äldre och funktionshindrade. Forskningen är multidisciplinär och kan omfatta ämnen som elektroteknik, materialvetenskap, omvårdnad, sociologi med mera. Dagen avslutades med en paneldiskussion där representanter från landstinget, kommuner samt företag medverkade.

Presentationer av hjälpmedel
Både professor Yukio Takeda, Tokyo Institute of Technology, och professor Eichiro Tanaka, Waseda University, presenterade sina forskningsresultat inom olika lösningar för gå-hjälpmedel och rehabilitering. Jorge Solis, Karlstads universitet, presenterade de senaste forskningsresultaten inom utvecklingen av en human-friendly WALKing assist robot vehicle (hWALK) som konstruerats som ett fysiskt gånghjälpmedel för äldre.
Även företag fanns med och Ann-Louise Lindborg från företaget Bestic AB presenterade en robot som genom manövrering av en touch-platta gör det möjligt att äta själv för de som förlorat den förmågan.

- Intresset var mycket stort från de japanska forskarnas sida att etablera kontakter i Sverige för att testa sina produkter samt att ta del av vår forskning, säger Jorge Solis. Redan under nästa år planerar vi för att skicka några studenterpå grund- och avancerad nivå till Tokyo Institute of Technology. Vi ser nu fram emot att utveckla vårt nuvarande nätverk och utbyte samt att på sikt formulera en gemensam forskningsansökan.

För mera information kontakta Jorge Solis, docent i elektroteknik, tel 054 700 1953, jorge.solis@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.