2018-03-05 11:31Nyheter

Stort intresse för Kvalificerad olycksutredning vid Karlstads universitet

null

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningen.

Uppdragsutbildningen Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp erbjuds under hösten 2018 för 16:e året i rad. Genom åren har 350 deltagare, från myndigheter, offentlig och privat verksamhet, som arbetar med utredningar av olyckor och tillbud, genomfört utbildningen. Kursen genomförs i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Nationellt forum för olycksutredning (NFO) och Brandskyddsföreningen.

Anmälan senast 31 maj

Kurs vänder sig till dig som har intresse av utredningar av olyckor och tillbud och som arbetar inom myndighet, offentlig eller privat verksamhet. Läs mer om förkunskapskrav och anmälningsvillkor på kursens webbsida. 

Innehåll

Kursen belyser olycksutredningars roll i säkerhetsarbetet inom olika sektorer på såväl verksamhets- som samhällsnivå. Du fördjupar dina kunskaper och färdigheter i analys av olycksförlopp, orsaker, övriga förhållanden kring olyckor och oönskade händelser samt strategier för lärande och säkerhetsförbättringar. Ett viktigt inslag är också det nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte som uppstår mellan kursdeltagarna som arbetar med utredningar inom olika samhällssektorer.

 • Olycksutredningsmetodik
 • Olycksteori
 • Genomgång av ett tiotal utrednings- och analysmetoder
 • Individuell utredningsmetod
 • Grupparbeten med tester av metoder
 • Utredningspraxis inom olika samhällssektorer
 • Kvalitetsaspekter och värderingar av utredningar

Föreläsare

 • Magnus Johansson, universitetslektor, Risk- & miljöstudier, Karlstads universitet
 • Mattias Strömgren, expert olycksutredning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Anders Bergqvist, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen
 • Helen Alm, human factors-specialist och enhetschef, Project & Services, Vattenfall AB
 • Carl Rollenhagen, fil. dr. och MTO-expert, Corporate Independent Nuclear Safety Oversight, Vattenfall AB

Genomförande och kostnad

Kursen genomförs under hösten 2018 med start 12 september och kursslut 30 november. Den innehåller fyra träffar omfattande tre dagar i internatform. Därutöver ingår individuella och gruppvisa uppgifter på distans via en webbaserad utbildningsplattform. Du får räkna med cirka en dags kursarbete per vecka mellan träffarna för inläsning och hemuppgifter. 

Kurskostnaden 26 900 SEK exkl. moms. Obligatorisk litteratur ingår medan varje kursdeltagare själv bokar och bekostar internat och resor. Kursen kan ta emot 30 deltagare och behöver 22 deltagare för att kunna starta. Se all praktisk information på webben.

Kontaktpersoner

Andra uppdragsutbildningar inom risk- och säkerhetsområdet

Få senaste nytt i mobilen

Uppdragsutbildning - vad är det?

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB och kommer inte att spridas vidare. Mejla till uppdrag@kau.se om du vill ändra epostadress, ta bort eller lägga till en ny epostadress.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.