2020-02-24 09:44Nyheter

Sex åtgärder för att bekämpa klimatförändringen

null

För att uppnå målen i klimatavtalet från Paris krävs en radikal global förändring av samhället för att sänka utsläppskurvan och halvera de globala utsläppen till senast 2030. I tidskriften ”Proceedings of the National Academy of Sciences” presenterades en artikel om hur ny forskning kommit fram till att sex åtgärder för klimatförändringar kan förändra människors beteende och i och med det snabbt förändra samhällen. Forskarna, internationella tvärvetenskapliga experter som var ansvariga för artikeln, beskrev de sex viktiga åtgärderna.


- Det är inte en lätt uppgift uppnå målen i klimatavtalet, även om vissa motiverade människor förenas bakom klimatåtgärder, är vi inlåsta i ett samhälle som uppmuntrar till att bränna fossilt bränsle, säger Avit Bhowmik, universitetslektor på risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet och en av författarna till artikeln. Den goda nyheten är att historiska bevis tyder på att små ändringar ibland kan förändra människors beteende och snabbt förändra samhällen.

Sex åtgärder
Experterna föreslår sex systematiska åtgärder som förstärker varandra och aktiverar processer med snabb spridning rörande teknik, beteende, sociala normer och strukturell omorganisation i samhällen.

1. Ta bort subventioner för fossilt bränsle
2. Bygg koldioxidneutrala städer
3. Avyttra aktier och fonder kopplade till fossilt bränsle
4. Avslöja de moraliska konsekvenserna av fossilt bränsle
5. Skolorna ska utbilda om klimatförhållandena och engagera och
6. Visa information om utsläpp

Forskarna är övertygade om att dessa åtgärder kan leda till de förändringar som krävs för en tillräckligt snabbt minska den mänskliga påverkan på växthusgasutsläpp.

Inte omöjligt
Experterna hävdar att vissa av dessa förändringar redan inträffar. Till exempel visar effekten av Greta Thunberg, som lärde sig om klimatförändringar i grundskolan och blev en katalysator och grundare av en global rörelse för klimatåtgärder, utbildningens kraft. Det visar också hur en enskild individs känsla av oro och brådska kan vara inledningen till storskaliga förändringar. Gretas rörelse uppmanar alla, inklusive finansiella investerare, företagsledare, husägare, lärare och ungdomar, att vara med och spela en viktig roll och vara den kritiska minoriteten som kommer att tippa det globala samhället över mot en hållbar framtid.

- Fönstret för möjligheter till klimatförändringar stängs snabbt, säger Avit Bhowmik. De här sex åtgärderna kan snabbt förändra vårt samhälles arbetssätt. Sprid nyheterna, men viktigast av allt, agera och agera nu!

Gå till hela artikeln här och ett utdrag i The New York Times här.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.