2016-06-17 09:03Nyheter

Samverkan inom livsmedelsförpackning

null

Vi känner alla till den lilla dynan som man hittar under köttet, den som ska suga upp vätska från livsmedlet. Den kan även förses med egenskaper som hjälper till att förlänga matens hållbarhet. Forskare vid Karlstads universitet har i samverkan med Cellcomb AB i Säffle varit med och anpassat en av företagets produkter till en ny tillverkningslinje.

- Vi har varit med och utvecklat en produkt, som förutom att den är högabsorberande även bidrar till att öka livsmedlets hållbarhet, säger Hanna Christophliemk, doktorand i kemiteknik.

Många fördelar
I projektet deltog även Nofima, ett norskt forskningsinstitut inom mat- och livsmedelförpackningsområdet. Under projekttiden utvecklades en ny produktionsenhet och forskarnas arbete bestod i att hjälpa till med design och utveckling av system för kvalitetskontroll. Slutprodukten är en högabsorberande foodpad baserad på övervägande förnyelsebart material med potential att minska förpackningens volym. Detta innebär en produkt som ger miljövinster vid transport och lagring.

- Vi har, förutom det här exemplet, flera utmärkta samarbeten med Karlstads universitet, som har en viktig roll i att föra ut forskningens resurser och metoder till företag i Värmland, säger Mikael Solberg, styrelseordförande i Cellcomb AB.

Ökad hållbarhet
Cellcomb AB specialiserar sig på effektiva alternativ till traditionell livsmedelförpackning. Det centrala i en vätskeabsorbent är kärnan som absorberar vätska. Cellcombs koncept har, med förbättrad eller likvärdig effekt, förnyelsebar cellulosa från skogen i kärnan i stället för syntetiska superabsorbenter. Produkten är gjord så att kanterna är förslutna, så att inget av de aktiva ämnena kommer i direkt kontakt med livsmedlet.

- Cellcombs aktiva livsmedelsabsorbenter har en tydlig potential att bidra till minskat matsvinn, säger Lars Järnström, professor i kemiteknik vid Karlstads universitet.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.