2018-08-21 08:30Nyheter

Robotforskning presenterades på svenska ambassaden Tokyo

null

Vid ett symposium på svenska ambassaden i Tokyo presenterade Jorge Solis, docent i elektroteknik på Karlstads universitet, sin forskning om robotar som hjälpmedel för äldre. Ett forskningsområde som växer inte minst i Japan, där Karlstads universitet har ett forskningssamarbete med akademi och näringsliv.

- I ett flerårigt samarbete pågår robotforskning, med akademi och företag i samverkan i både Sverige och Japan, säger Jorge Solis. Målet är att utveckla robotar till hjälp för äldre personer, så att de kan leva ett självständigt liv längre och med ökad livskvalitet. Det är mycket hedrande att få vara med och representera svensk forskning vid ett sådant här tillfälle och det möjliggör också nya kontakter inom vårt fält.

Vid symposiet vid den svenska ambassaden i Tokyo presenterades projektet "Robotic assistive device with multi-grip tools and vision system for frail elderly´s independent life". I anslutning till symposiet arrangerades även olika möten med projektets japanska parter.

Japan och Sverige har liknande demografiska utmaningar
Japan och Sverige delar ett positivt synsätt på teknik samt utmaningen med en åldrande befolkning. Men det finns även saker som skiljer, som uppläggning av mat och inte minst bestick. Målet är att med ett tvärvetenskapligt och gränsöverskridande samarbete utveckla produkter som fungerar bra.

Flerårigt samarbetsprojekt
Forskningsprojektet som startade 2017 handlar om att genom robotteknik ta fram hjälpmedel för äldre med nedsatt funktion i armar eller händer. Forskningen som sker i samverkan med företag och forskare i Sverige och Japan erbjuder även möjligheter till studentutbyte.

Forskningen finansieras av Vinnova och JST, Japan Science and Technology Agency. Projektet som leds av Karlstads universitet pågår till och med mars 2019. I projektet ingår i det svenska teamet Karlstads universitet och företaget Camanio Care AB och i det japanska teamet Tokyo Institute of Technology och Waseda University samt företaget Leave a Nest Co Ltd. och samarbete med Kakegawa kommun.

För mera information kontakta Jorge Solis, docent i elektroteknik vid Karlstads universitet, tel 054 700 1953 eller jorge.solis@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.