2021-03-25 13:30Nyheter

Rektorsutbildningar vid Karlstads universitet

Föreläsare med kursdeltagare

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar. Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

Rektorsprogrammet, 30 hp

Anmälan pågår till 15 april och görs via Skolverket.
Nytt för hösten är att Karlstads universitet även har Mälardalen (förutom Värmland med omnejd) som upptagningsområde.


Målgrupp: Befattningsutbildning för skolledare med anställning som rektor eller biträdande rektor.

Karlstads universitet har bedrivit Rektorsprogrammet sedan 2002. Under hösten 2021 startar en ny omgång av programmet och upptagningsområdena för lärosätet är Värmland med omnejd och Mälardalen. Karlstads universitet är ett av två lärosäten som fick högsta omdöme i Skolverkets bedömning av landets rektorsprogram. 

- Härligt att få förnyat förtroende av Skolverket. Skolverkets beslut är ett kvitto på det utmärkta arbete som lagts ner av alla medarbetare under många års tid, säger Ulf Buskqvist, utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet.

Morgondagens ledare i skola och förskola - rekryteringsutbildning, 7.5 hp

Anmälan görs via Skolverket från mitten av april. Karlstads universitets upptagningsområde är Värmland med omnejd och Mälardalen.

Målgrupp: legitimerade förskollärare eller lärare som har anställning som lärare och som av chefer och förvaltningsledning bedöms ha förutsättningar att bli rektor. Huvudmannen gör urvalet och anmäler deltagare till utbildningen via Skolverket.

Kursen har sedan några år getts i Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet regi men från och med hösten 2021 ingår kursen som en statlig rekryteringsutbildning på uppdrag av Skolverket. Vi fortsätter att erbjuda kursen som startar i september 2021.

Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola och kulturskola, 30 hp 

Anmälan pågår till 15 april och görs via kursens webbsida.

Målgrupp: Befattningsutbildning för verksamma rektorer, biträdande rektorer, studierektorer (med företräde för rektorer) inom folkhögskola samt för den kommunala kulturskolans chefer, rektorer och motsvarande.

Att leda utbildning på folkhögskola eller kulturskola 

Anmälan pågår till 30 maj och görs via kursens webbsida.

Målgrupp folkhögskolan: Utbildningen vänder sig till dig som är kursföreståndare, linjeledare eller lärare som är intresserad av utbildningsledning och funderar på att bli skolledare.

Målgrupp kulturskolan: Utbildningen vänder sig till dig som är verksam inom kulturskolan är intresserad av utbildningsledning och funderar på att bli skolledare.

Utbildningen handlar om kunskapen, förmågan och viljan att leda folkhögskolans eller kulturskolans verksamhet med helheten för ögonen och om att utveckla skolan mot uppställda mål. Utbildningen är således både en kompetensutveckling för olika ledningsuppgifter och en förberedande utbildning för framtida skolledare. Utbildningen samläses med deltagare från folkhögskolor och kulturskolor. Vi eftersträvar en balans mellan deltagare från respektive skolformer och upprättar reservlista vid behov.

Pedagogiskt ledarskap för rektorer, 7.5 hp - att stärka skolans pedagogiska och etiska ledarskap i kollegial samverkan

Anmälan pågår till 15 april och görs via Skolverket.

Målgrupp: Två krav ska vara uppfyllda för att få delta i fortbildningen:

  1. fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs. Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har tillgodoräknats eller rektorsutbildning via ett lärosäte.
  2. Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.

Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan gå fortbildningen i mån av plats. En sådan tjänst behöver inneha mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten.

Pedagogiskt ledarskap för vuxenutbildningsrektorer, 7.5 hp - skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Anmälan pågår till 15 april och görs via Skolverket.

Målgrupp: Två krav ska vara uppfyllda för att få delta i fortbildningen:

  1. Fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs. Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har tillgodoräknats eller rektorsutbildning via ett lärosäte.
  2. Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.

Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan gå fortbildningen i mån av plats. En sådan tjänst behöver inneha mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten.

Att leda och stödja nätverk för vuxenutbildningen med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och nyanlända och flerspråkiga elever 

Anmälan sker till Skolverket som också sköter urvalet av nätverkskonstellationer. Nätverken bildas utifrån två grunder - antingen befintliga regionala nätverk eller kommunstorlek.

Målgrupp: skolchefer, skolledare, utvecklingsledare eller motsvarande.

Kontakt med rektorsutbildningen

Vill du komma i kontakt med rektorsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta Ulf Buskqvist, utbildningschef för rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 0732-792 855, 054-700 23 60, ulf.buskqvist@kau.se

Rektorsutbildningen har en egen Facebooksida där vi delar med oss av utbildningsnyheter och våra utbildningsledare ger ögonblicksbilder från olika utbildningar och evenemang. Snabbadressen är @rutkau

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller e-postadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitets uppdrags AB och kommer inte att spridas till obehöriga. Nyhetsbrevet skickas som mest fyra gånger per år. 

 Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Ulf Buskqvist
Utbildningschef
Ulf Buskqvist
Utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet