2022-09-09 05:00Nyheter

Rektors kompetensutveckling 2022-2023

Föreläsare med kursdeltagare

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar.
Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

30 september: kostnadsfri endagskurs i Presentationsteknik

Vi har platser kvar!

Lär dig övervinna din rädsla för att stå inför en publik. Lär dig att till och med att njuta av att stå i centrum. Är du redan en erfaren och komfortabel presentatör? Lär dig hur du kan få alla att lyssna.

Endagskursen i presentationsteknik genomförs på Karlstads universitet kl. 10:00-17:00 och vänder sig till ledare och chefer inom alla organisationer. Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet erbjuder utbildningsdagen utan kostnad och du kommer även få fika och lunch under dagen.

Dags för anmälan till Rektorsprogrammet!

Mellan den 15 september till den 17 oktober pågår anmälan inför vårens start av Rektorsprogrammet. 

Alumnträff för Rektorsprogrammet

Rektorsutbildningen bjuder in till alumnträff för Rektorsprogrammets tidigare deltagare 30-31 mars 2023 på Selma Spa i Sunne. Temat blir Etiska perspektiv på skolledares arbete. Det finns ett begränsat antal platser och anmälan startar 1 oktober och pågår fram till den 15 december.

Rekryteringsutbildning för blivande rektorer 7.5 hp (RYT)

Kursen vänder sig till legitimerade förskollärare eller lärare i förskola, skola och fritidshem. Personal med ledningsuppdrag i förskolan och skolan ges plats, förutsatt att de har en lärarlegitimation. Huvudmannen anmäler deltagaren och sökande utan huvudman kan anmäla sig själva. Kursen är en statlig rekryteringsutbildning och huvudmannen delar ansvaret med staten för kostnaderna. Huvudmannen står för lön under utbildningen, resor, litteratur och kostnader för internat. Deltagare som anmäler sig till utbildningen utan huvudman bekostar själv resor, internat och kurslitteratur.

Kursen utgår från ett aktionsforskande förhållningssätt där olika aktioner genomförs och prövas för att ge inblick i en rektors vardag, arbetsuppgifter och uppdrag. I kursen behandlas olika teoretiska perspektiv på ledarskap. Vikt läggs vid etiska perspektiv och hållbart ledarskap. Andra områden som deltagaren får möjlighet att fördjupa sig i är skolkultur, styrning, organisation, kommunikation, skoljuridik och myndighetsutövning samt systematiskt kvalitetsarbete.

Särskilda upptagningsområden är Värmland och Mälardalen.

Nästa kurs startar under våren 2023.

Nätverk: Att utveckla barn- och elevhälsoarbete som allas ansvar 

Vi har platser kvar!

Finns det behov av att mötas och dela lärdomar och erfarenheter och att lära av och med andra i förskola, förskoleklass, skola/fritidshem och särskola?

En samlad barn- och elevhälsa är en resurs och tillgång som på alla nivåer i en organisation ska stötta förbättrings- och utvecklingsarbete framåt utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. På vilket sätt kan barn- och elevhälsoarbete bli en mer integrerad del av verksamhetens pedagogiska verksamhet? Hur ser organisering och ledning av barn- och elevhälsoarbete egentligen ut, och hur kan det förstås av yrkesverksamma i praktiken? Vad innebär barnhälsoarbete och elevhälsoarbete som hela förskolans och skolans ansvar under barns och elevers hela utbildning?

Nu finns möjligheten för er att genom digitala nätverksträffar tillsammans med oss föra samtal i dialog och utbyta praktiknära beprövade erfarenheter kring framgångsberättelser och möjligheter, men också om gemensamma utmaningar som ni ställs inför i er professionella vardag.

Vikten av tidiga insatser kan inte nog betonas då förutsättningar för barns lärande grundas i förskolan. Förskolan har en viktig roll för barns hälsa och utveckling i stort. För att möta både barnens/elevernas och alla professioners behov behövs organisering så att det finns kunskap på enheterna att möta de behov som uppstår, men också en samordning av elevhälsans tvärprofessioner och kompetenser i tidiga år.

Förskolans barnhälsa, förskoleklass, skola/fritidshem och särskolas elevhälsa är avgörande för att skapa en likvärdig utbildning med fokus på ökad måluppfyllelse.

Läs mer på webbsidan och anmäl dig senast den 15 december 2022:

Rekryteringsutbildning - att leda utbildning på folkhögskola eller kulturskola

Vi har platser kvar!

Anmälan pågår till 10 november 2022 och görs via kursens webbsida. Kursen genomförs med tvådagarsträffar i december och mars. 

Målgrupp folkhögskolan: kursföreståndare, linjeledare eller lärare som är intresserad av utbildningsledning och funderar på att bli skolledare. Målgrupp kulturskolan: verksamma inom kulturskolan är intresserad av utbildningsledning och funderar på att bli skolledare.

Kursen tar emot 18 deltagare från folkhögskolan och 18 deltagare från kulturskolan. Den genomförs i lokaler hos Sigtunastiftelsen och kostnad för kursen är 6 400 SEK exklusive moms per deltagare. Utöver detta tillkommer kostnad för internat, resor och litteratur. 

Rektorsutbildning - för skolledare på  folkhögskola eller kulturskola 30 hp

Anmälan pågår 15 oktober 2022 till 15 april 2023 och görs via kursens webbsida. Kursen startar under hösten 2023.

Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet anordnar en tvåårig befattningsutbildning för verksamma rektorer, biträdande rektorer, studierektorer (med företräde för rektorer) inom folkhögskola, samt för den kommunala kulturskolans chefer, rektorer och motsvarande. Utbildningen sker i överenskommelse med Offentligägda folkhögskolornas intresseorganisation (OFI), Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) samt Kulturskolerådet.

Vissa inslag i utbildningen är speciellt riktade till deltagare från folkhögskolan och andra inslag är specifika för deltagare från kulturskolan. Större delen av utbildningen sker gemensamt.

Utbildningen är upplagd som tre kurser (utbildningsvetenskap, verksamhetsutveckling samt ideologiska traditioner, legala villkor och strukturella förutsättningar) om vardera 10 hp och löper parallellt under fyra terminer.

Vi tar emot 19 deltagare från kulturskolan och 19 deltagare från folkhögskolan, med förtur för rektorer och kulturskolechefer (el. motsvarande).

Utbildningskostnaden presenteras på webbsidan där också anmälningslänken kommer att finnas.

Kontakt med rektorsutbildningen

Vill du komma i kontakt med rektorsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta Ulf Buskqvist, utbildningschef för rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 0732-792 855, 054-700 23 60, ulf.buskqvist@kau.se

Rektorsutbildningen har en egen Facebooksida där vi delar med oss av utbildningsnyheter och våra utbildningsledare ger ögonblicksbilder från olika utbildningar och evenemang. Snabbadressen är @rutkau

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller e-postadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitets uppdrags AB och kommer inte att spridas till obehöriga. Nyhetsbrevet skickas som mest fyra gånger per år. 

 

 Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Ulf Buskqvist
Utbildningschef
Ulf Buskqvist
Utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet