2023-09-15 05:00Nyheter

Rektor - viktig drivkraft för inkluderade undervisning

Personal på rektorsutbildningen

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar.
Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner, för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

 

Rektor har en stor potential som drivkraft för inkluderande undervisning

Ingela Portfelt är lektor och utbildningsledare vid Rektorutbildningen på Karlstads universitet och har publicerat en forskningsartikel om rektorers ledarskapspraktik inom anpassad grund- och gymnasieskola. Artikeln fokuserar på hur rektorer i anpassad grund- och gymnasieskola utformar sin ledarskapspraktik vid utveckling av undervisnings- och bedömningsprocesser, oberoende av om eleverna går på deras egen skola eller är integrerade inom den reguljära grund- eller gymnasieskolan.
 
Porträtt av Ingela Portfelt

 - Jag hoppas att min forskning bidrar till att öka medvetenheten om att alla som arbetar inom skolan inom alla skolfromer har ett ansvar för att leda inkluderande utbildning för elever inskrivna i anpassad skola, och öka förståelsen för de höga krav på samvarkan detta ställer på olika professioner, inom samma skola såväl som mellan skolformer, säger Ingela Portfelt (bilden) om sin forskning. Studien ger exempel på hur rektorer i anpassad skola kan bidra till att utveckla undervisnings- och bedömningsprocesser som omfattar flera skolformer, fortsätter Ingela Portfelt. 

Studien belyser rektorers potential att bli drivkraft för inkluderande undervisning inom lokalsamhället, vilket är beroende av hur de förstår sin egen praktik i förhållande till andra praktiker. Rektorer som ser sitt pedagogiska ledarskap som "systempelare" förstår hur de kan influera andra praktiker och därigenom bidra till utveckling av undervisnings- och bedömningsprocesser.  

Se filmer om Rektorsprogrammet 

Mellan den 15 september till den 16 oktober pågår anmälan via Skolverket inför vårens start av Rektorsprogrammet 2024. Karlstads universitet har ett särskilt uppdrag från Skolverket att utöver i och kring Värmlands län utbilda skolledare i Mälardalen.

Tidigare deltagare besöker alumndagar för Rektorsprogrammet.

Skolledare har ett av Sveriges viktigaste ledaruppdrag. Rektorsprogrammet syftar till att främja ett professionellt ledarskap som utvecklar hela verksamheten. Utbildningen ger skolledare kunskaper och färdigheter i att styra och leda sin verksamhet mot en högre måluppfyllelse.

Vi har tagit fram flera filmer för att inspirera dig! Här får du länkar till allihop!

Här kommer också några webbsidelänkar:

Anmäl dig till Rekryteringsutbildning för blivande rektorer 7.5 hp (RYT)

Anmälan pågår 15 september till 16 oktober via Skolverket. Kursen startar under våren 2024.

Kursen vänder sig till legitimerade förskollärare eller lärare i förskola, skola och fritidshem. Personal med ledningsuppdrag i förskolan och skolan ges plats, förutsatt att de har en lärarlegitimation. Huvudmannen anmäler deltagaren och sökande utan huvudman kan anmäla sig själva. Kursen är en statlig rekryteringsutbildning och huvudmannen delar ansvaret med staten för kostnaderna. Huvudmannen står för lön under utbildningen, resor, litteratur och kostnader för internat. Deltagare som anmäler sig till utbildningen utan huvudman bekostar själv resor, internat och kurslitteratur.

Kursen utgår från ett aktionsforskande förhållningssätt där olika aktioner genomförs och prövas för att ge inblick i en rektors vardag, arbetsuppgifter och uppdrag. I kursen behandlas olika teoretiska perspektiv på ledarskap. Vikt läggs vid etiska perspektiv och hållbart ledarskap. Andra områden som deltagaren får möjlighet att fördjupa sig i är skolkultur, styrning, organisation, kommunikation, skoljuridik och myndighetsutövning samt systematiskt kvalitetsarbete.

Särskilda upptagningsområden är Värmland och Mälardalen.

Rekryteringsutbildning - att leda utbildning på folkhögskola eller kulturskola

Anmälan pågår till 16 november 2023 och görs via kursens webbsida. Kursen genomförs med tvådagarsträffar under november/decembar 2023 samt mars 2024. 

Målgrupp folkhögskolan: kursföreståndare, linjeledare eller lärare som är intresserad av utbildningsledning och funderar på att bli skolledare. Målgrupp kulturskolan: verksamma inom kulturskolan är intresserad av utbildningsledning och funderar på att bli skolledare.

Kursen tar emot 18 deltagare från folkhögskolan och 18 deltagare från kulturskolan. Den genomförs i lokaler hos Sigtunastiftelsen och kostnad för kursen är 6 500 SEK exklusive moms per deltagare. Utöver detta tillkommer kostnad för internat, resor och litteratur. 

Kontakt med rektorsutbildningen

Vill du komma i kontakt med rektorsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta Ulf Buskqvist, utbildningschef för rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 073-279 28 55, ulf.buskqvist@kau.se

Rektorsutbildningen har en egen Facebooksida där vi delar med oss av utbildningsnyheter och våra utbildningsledare ger ögonblicksbilder från olika utbildningar och evenemang. Snabbadressen är @rutkau

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller e-postadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitets uppdrags AB och kommer inte att spridas till obehöriga. Nyhetsbrevet skickas som mest fyra gånger per år. 

 Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Ulf Buskqvist
Utbildningschef
Ulf Buskqvist
Utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet