2017-09-20 11:00Nyheter

Programmeringsteknik för lärare

null

Karlstads universitet har vi tagit fram en programmeringskurs speciellt för dig som är lärare. Här får du som undervisar i matematik och teknik verktyg för att kunna omsätta de nya skrivningarna om problemlösning och programmering i styrdokumenten i din egen undervisning. Anmälan pågår till 15 oktober via webbsidan kau.se/uppdragsutbilding och kursen startar under vecka 46, 2017. 

Karlstads universitet har en lång tradition och ett gott renommé inom lärarutbildning. Det är institutionen för matematik och datavetenskap som ansvarar för kursens genomförande. Datavetenskap vid Karlstads universitet är klassificerad som en excellent forskningsmiljö. Lärarutbildningen i matematik ligger i framkant när det handlar om att föra in digitala verktyg i skolämnet matematik baserat på aktuella forskningsresultat.

Målgrupp 

Kursen vänder sig i första hand till dig som har huvudmannens tillåtelse och är anställd på högstadiet eller gymnasiet samt undervisar i matematik eller teknik. Kursen kan även vara intressant för dig som arbetar på mellanstadiet. Du ska ha en grundlärarexamen eller ämneslärarexamen. Vi fokuserar på de aktuella läroplansändringarna i ämnena matematik och teknik. Kursen kan ta emot 20-40 deltagare.

Kursinnehåll

Introduktion till programmering med hjälp av Scratch

Grundläggande begrepp inom programmering

 • Abstrakt, logiskt och algoritmiskt tänkande.
 • Byggstenar i programmering: sekvens, selektion, iteration

Grundläggande programmering i Python

 • Grundläggande syntax och semantik
 • Aritmetiska, logiska och matematiska operatorer och funktioner
 • Datatyper och deras användningsområden
 • Funktioner och algoritmer
 • Läsa, testa och förstå befintlig programkod
 • Databehandling och filhantering
 • Olika metoder för visualisering av behandlad data, både textuell och grafisk

Blockprogrammering för Android-telefoner

Didaktiska aspekter på programmering i skolan och på programmering som stöd vid problemlösning samt på programmering som undersökande och skapande aktivitet.

Efter avslutad kurs ska du kunna

 • Beskriva grundläggande koncept inom programmering.
 • Använda olika programmeringsmiljöer för att kunna skapa enklare program.
 • Applicera dina programmeringskunskaper i den egna undervisningen och förmedla grundkoncept inom programmering.
 • Använda och konstruera programmeringsuppgifter för formativ och summativ bedömning.


Genomförande

Kursen ges som nätbaserad distansutbildning och kräver dator med bra internetuppkoppling, webkamera och headset. Undervisningen sker i form av videoföreläsningar, handledning och seminarier via e-mötessystem, diskussioner via lärplattform och arbete med praktiskt inriktade inlämningsuppgifter. Kursen innehåller två obligatoriska närträffsdagar på Karlstads universitet. Läs mer om kurslitteratur på kursens webbsida.

 • Kursstart via webben: vecka 46, 2017
 • Obligatorisk närträff: januari 2018
 • Obligatorisk närträff: mars 2018
 • Kursslut: vecka 17 eller 18, 2018

Anmälan senast 15 oktober

Om du är intresserad av kursen ska du prata med din chef och få dennes godkännande innan du anmäler dig.
Skolverket står för kurskostnaden. Deltagaren får själv bekosta eventuella rese- och logikostnader.


Fler uppdragsutbildningar för personal inom förskola och skola


Fler uppdragsutbildningar för rektorer och skolledare

Rektorsutbildningen är en egen enhet inom Uppdrags AB och leds av verksamhetschefen Ulf Buskqvist. 


Få senaste nytt snabbt i mobilen


Uppdragsutbildning - vad är det?

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal.

- Vi har både utbildningar som är öppna för deltagare från flera olika arbetsgivare och utbildningar som vi skräddarsyr utifrån vad arbetsgivaren önskar. Intresset för att få skräddarsydda lösningar är något som ökar rejält, säger Camilla Johannesson, vd för Uppdrags AB.


Kontakt med uppdragsutbildningens personal

Vill du komma i kontakt med uppdragsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta Camilla Johannesson, vd för Uppdrags AB vid Karlstads universitet, tel 0702-531 300, camilla.johannesson@kau.se

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, samverkanspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas vid behov, som mest fyra gånger per år. Mejla oss om du önskar avregistrera dig eller lägga till en ny prenumerant: uppdrag@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.