2017-01-31 10:20Nyheter

Processen med ny rektor till Karlstads universitet går vidare

null

Rekryteringsgruppen som arbetar på delegation från universitetets styrelse föreslår att processen går vidare med professor Johan Sterte, idag rektor vid Luleås tekniska universitet.

- Att vara ledare för ett universitet innebär att man är med och pekar ut riktningen för en utveckling som är regional, nationell och internationell. Att få göra det, och genom uppdraget som rektor marknadsföra högre utbildning, innebär också möjligheter att påverka politiken i sektorn, säger Johan Sterte.

- Att möta medarbetare och inte minst studenter som är med och driver på utvecklingen är något av det roligaste jag vet.

Johan Sterte är 57 år och har gedigen erfarenhet som rektor. Från 2003-2009 var han rektor för Växjö universitet och sedan 2009 är han rektor för Luleå tekniska universitet. Johan Sterte är utbildad civilingenjör och sedan 1994 professor i kemisk teknologi. Han är uppvuxen i Älmhult, Småland och har civilingenjörsexamen med inriktning mot kemiteknik från Chalmers. Johan Sterte har varit forskningsassistent i Salt Lake City, USA, under ett par år på 1980-talet och varit teknisk chef vid ett företag i Göteborg, men annars arbetat inom akademin. Johan Sterte har sedan 1994 en professorsanställning i Luleå.

- Johan Sterte är den kandidat som vi tycker bäst uppfyller de höga krav vi ställer på uppdraget som rektor för Karlstads universitet, säger Karin Johansson, ordförande i rekryteringsgruppen.

- Det är viktigt att poängtera att Johan Sterte är rekryteringsgruppens förslag i den fortsatta processen.

Det är universitetsstyrelsen som efter att representanter för studenter och medarbetare träffat honom, vid ett så kallat hörande, tar ställning till om han ska föreslås för regeringen.

Ett hörande ska ske enligt högskoleförordningen vid tillsättning av vissa funktioner vid ett universitet Det är ett rådgivande forum som rapporterar muntligt till rekryteringsgruppen. Universitetsstyrelsen väntas ta ställning vid sitt sammanträde i april månad.

Kontakt:
Karin Johansson, ordförande i rekryteringsgruppen och styrelsen för Karlstads universitet, telefon: 070-200 42 40
Johan Sterte, telefon: 070-538 35 36


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.