2022-06-02 12:30Nyheter

Platser kvar för rektorers kompetensutveckling hösten 2022

Föreläsare med kursdeltagare

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar.
Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

Leda lärande för hållbar utveckling för skolledare 7.5 hp

Vi har platser kvar till kursen!

Kursen genomförs i samarbete med Högskolan Väst, där lärare från både Högskolan Väst och Karlstads universitet tillsammans kommer att delta.

Utbildningen riktar sig i första hand till skolledare inom skolväsendet. Lärare och annan personal med ledningsuppdrag samt representanter för förvaltningsnivån kan tilldelas plats som ”medföljare”, vilket innebär att inga högskolepoäng erhålls. 

Fortbildningen genomförs under fem nätverksträffar som behandlar fyra olika block av utbildningsperspektivet lärande för hållbar utveckling.

Träffarna baseras i stor utsträckning på interaktiva övningar där deltagarna får en känsla för och förtrogenhet med utbildningsperspektivet. De vetenskapliga teorier och modeller som presenteras vid träffarna konkretiseras genom praktiska övningar under och mellan nätverksträffarna. Deltagarna organiseras i lärgrupper. Professionsutveckling sker bland annat genom att rektor får kunskap om ett antal centrala begrepp inom lärande för hållbar utveckling och möjlighet att förankra dem i den egna verksamheten. 

Läs mer på webbsidan och anmäl dig senast den 10 augusti 2022:

Nätverk: Att utveckla barn- och elevhälsoarbete som allas ansvar 

Vi har platser kvar till nätverket!

Finns det behov av att mötas och dela lärdomar och erfarenheter och att lära av och med andra i förskola, förskoleklass, skola/fritidshem och särskola?

En samlad barn- och elevhälsa är en resurs och tillgång som på alla nivåer i en organisation ska stötta förbättrings- och utvecklingsarbete framåt utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. På vilket sätt kan barn- och elevhälsoarbete bli en mer integrerad del av verksamhetens pedagogiska verksamhet? Hur ser organisering och ledning av barn- och elevhälsoarbete egentligen ut, och hur kan det förstås av yrkesverksamma i praktiken? Vad innebär barnhälsoarbete och elevhälsoarbete som hela förskolans och skolans ansvar under barns och elevers hela utbildning?

Nu finns möjligheten för er att genom digitala nätverksträffar tillsammans med oss föra samtal i dialog och utbyta praktiknära beprövade erfarenheter kring framgångsberättelser och möjligheter, men också om gemensamma utmaningar som ni ställs inför i er professionella vardag.

Vikten av tidiga insatser kan inte nog betonas då förutsättningar för barns lärande grundas i förskolan. Förskolan har en viktig roll för barns hälsa och utveckling i stort. För att möta både barnens/elevernas och alla professioners behov behövs organisering så att det finns kunskap på enheterna att möta de behov som uppstår, men också en samordning av elevhälsans tvärprofessioner och kompetenser i tidiga år.

Förskolans barnhälsa, förskoleklass, skola/fritidshem och särskolas elevhälsa är avgörande för att skapa en likvärdig utbildning med fokus på ökad måluppfyllelse.

Läs mer på webbsidan och anmäl dig senast den 16 augusti 2022:

Rekryteringsutbildning - att leda utbildning på folkhögskola eller kulturskola

Anmälan pågår till 23 oktober 2022 och görs via kursens webbsida. Kursen startar i december. 

Målgrupp folkhögskolan: kursföreståndare, linjeledare eller lärare som är intresserad av utbildningsledning och funderar på att bli skolledare. Målgrupp kulturskolan: verksamma inom kulturskolan är intresserad av utbildningsledning och funderar på att bli skolledare.

Alumnträff för folkhögskola eller kulturskola

Rektorsutbildningen bjuder in till alumnträff den 6-7 oktober 2022 för dig som gått Rektorsutbildningen för folkhögskola och kulturskola vid Karlstads universitet mellan åren 2016-2021. Träffen genomförs i Sigtunastiftelsens lokaler. Inbjudan har mejlats ut, men om du missat den, kontakta petra.wall@kau.se 
Anmäl dig senast den 1 september. 

Alumnträff för Rektorsprogrammet

Rektorsutbildningen planerar för att erbjuda en alumnträff för Rektorsprogrammets deltagare 30-31 mars 2023. Efter sommaren kommer en särskild inbjudan, men notera gärna månaden redan nu i din kalender!

Kontakt med rektorsutbildningen

Vill du komma i kontakt med rektorsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta Ulf Buskqvist, utbildningschef för rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 0732-792 855, 054-700 23 60, ulf.buskqvist@kau.se

Rektorsutbildningen har en egen Facebooksida där vi delar med oss av utbildningsnyheter och våra utbildningsledare ger ögonblicksbilder från olika utbildningar och evenemang. Snabbadressen är @rutkau

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller e-postadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitets uppdrags AB och kommer inte att spridas till obehöriga. Nyhetsbrevet skickas som mest fyra gånger per år. 

 

 Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Ulf Buskqvist
Utbildningschef
Ulf Buskqvist
Utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet