2020-02-26 13:32Nyheter

ÖPPET SEMINARIUM 18 MARS AGENDA 2030 – SÅ LITE TID, SÅ MYCKET ATT GÖRA!

null

Det är mycket snack nu om klyftan mellan land och stad. Men hur står det till med själva landsbygden? Nya invånare, digital teknik, en ökande rörlighet, en större mångfald av erfarenheter och livsprojekt. Men också kris; sådant som drar isär och skapar olikheter. Och klimatfrågan - det är så lite tid och så mycket att göra.

Erik Westholmär kulturgeograf och professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Mellan åren 2015 och 2019 var han ordförande i Kommittén för Land och Stad vid Kungliga Skogs- och Lanbruksakademien. Han har även varit styrelseordförande för Centrum för hållbar samhällsförändring, CRS, vid Karlstads universitet.

Seminariet är öppet för alla intresserade och du behöver inte anmäla dig.

Datum: 18 mars 2020

Tid: kl. 13:00-14:30

Plats: Andersalen, 11D 121, Karlstads universitet

Välkomna!


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.