2017-05-08 08:00Nyheter

Nytt nätverk inom matematik mellan tre universitet och en högskola

null

Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Örebro universitet och Mälardalens högskola har gått samman i ett nätverk för att skapa större förutsättningar för ämnet matematik. Med målet att ha en gemensam forskarskola och ett gemensamt kursutbud för doktorander och masterstudenter är förhoppningen att kunna starta upp redan i höst.

- Vi har utvecklat nätverket Network in Pure and Applied Analysis, för att skapa en starkare forskningsmiljö där vi kan förbättra doktorandutbildningen och nyttja varandras kompetens samtidigt som forskningen och universitet utvecklas; säger Adrian Muntean, professor i matematik vid Karlstads universitet.

Nätverket ska också gemensamt handleda doktorander för att ge dem en bredare kompetens och större möjligheter.

- På Karlstads universitet har vi två doktorander i matematik men tillsammans inom nätverket har vi många fler. Forskningsmiljön blir därför större för våra studenter,säger Martin Lind, lektor i matematik vid Karlstads universitet.

Det långsiktiga målet för nätverket är att utveckla en gemensam forskningsprofil inom tillämpad matematik. Nätverket kommer även arbeta för att ta fram gemensamma forskningsprojekt med stöd av extern finansiering.

Mer information:
Adrian Muntean, professor i matematik (engelskspråkig), Karlstads universitet, 054 700 2034
Martin Lind, lektor i matematik, Karlstads universitet, 054 700 2487


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.