2020-09-28 13:10Nyheter

Nyhetsbrev, september 2020, från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet

null

Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet genomför och medverkar i olika insatser för skolledare inom skola, förskola och vuxenutbildning. Du får nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare, samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

Högsta betyg för Rektorsprogrammet på Karlstads universitet
Karlstads universitet har fått förnyat förtroende från Skolverket att fortsätta att ge Rektorsprogrammet till 2027. Karlstads universitet är ett av två lärosäten som fick högsta omdöme i Skolverkets bedömning av landets rektorsprogram.

- Härligt att få förnyat förtroende från Skolverket. Skolverkets beslut är ett kvitto på det utmärkta arbete som lagts ner av alla medarbetare under många års tid, säger Ulf Buskqvist, utbildningschef för Rektorsprogrammet. 

Fortbildning för rektorer eller motsvarande ledningsfunktion inom kommunal vuxenutbildningen

Skolverket finansierar i höst två digitala workshops för rektorer och motsvarande ledningsfunktion inom kommunal vuxenutbildning. Dagarna anordnas i samarbete mellan Karlstads universitet, Stockholms universitet och Mittuniversitetet. Bifogat nyhetsbrevet finns ett informationsblad om workshoparna.

Syftet med workshopen "Att leda kommunal vuxenutbildning" är att fördjupa kunskaperna om kommunal vuxenutbildningen med fokus på ledarskap. Detta görs genom att samla forskare med fokus på skolledarskap och hundra aktiva rektorer inom kommunal vuxenutbildning.

Fokus för workshopen "Juridiska och pedagogiska dilemman i kommunal vuxenutbildning" är de dilemman som rektorer eller motsvarande inom kommunal vuxenutbildning själva identifierat. Syftet är att lyfta komplexa frågor som juridiskt reglerar vuxenutbildningen rörande t ex ansvar och styrning, relationen mellan individanpassad utbildning och arbetsmarknadspolitiskt och perspektiv på hur utveckling av riktat stöd och elevhälsa kopplat mot sfi-studerande kan ta sig uttryck i praktisk verksamhet genom erfarenheter från en pilotstudie. Korta inspel från skoljurist och forskare varvas med workshops. Dagen avslutas med perspektiv på dokumentationskrav i offentlig verksamhet. Meningsfullt eller göda utvärderingsmonstret?

Undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning

Karlstads universitet planerar i samarbete med Ifous ett nytt forsknings- och utvecklingsprogram om undervisningsintegrerad studie- och yrkesvägledning. Beräknad start är våren 2021 och programmet kommer pågå i tre år. Programmet riktar sig till skolhuvudmän som vill belysa sina verksamheters förmågor att utgå ifrån elevernas visioner om framtiden med syfte att öka elevernas studiemotivation. Nu söker programmet skolhuvudmän som är intresserade av att medverka. 

Gör intresseanmälan inför 2021

Genom att du gör en icke bindande intresseanmälan får vi en bild över hur många som är intresserade av att vi startar nedanstående kurser igen. Vi planerar att kurserna ska starta under hösten 2021 och det enda du godkänner är att vår kommunikatör får återkomma med ett mejl och mer information inför att anmälningsperioden startar.

Kontakt med rektorsutbildningens personal

Vill du komma i kontakt med rektorsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta Ulf Buskqvist, utbildningschef för rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 0732-792 855, 054-700 23 60, ulf.buskqvist@kau.se

Rektorsutbildningen har en egen Facebooksida där vi delar med oss av utbildningsnyheter och våra utbildningsledare ger ögonblicksbilder från olika utbildningar och evenemang. Snabbadressen är @rutkau

Nyhetsbrevet

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.