2017-09-05 11:00Nyheter

Nyhetsbrev, september 2017, från Centrum för klimat och säkerhet

null

Centrum för klimat och säkerhet är ett nationellt kunskapscentrum på Karlstads universitet. Genom forskning och samverkan söker vi svar på samhällets frågor om risker som hör samman med extremt väder - exempelvis skyfall, översvämningar, stormar och havsytehöjning.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen.


Krisövning online

Centrum för klimat och säkerhet är del av ett nystartat projekt om webbaserad krisövning som beviljats EU-medel från Interreg Sverige-Norgeprogrammet. Projektet ska utveckla verktyg och metoder för krisövning och minska gränsregionala hinder för god krisberedskap. Läs mer här

Katastrofriskreducering – ny bok för praktiker och studenter
Hur beter sig människor vid en katastrof? Varför väljer människor att bosätta sig på riskfyllda platser? Påverkar religion, hushåll och försörjning människors beteende?Läs mer här

Forskare från Karlstads universitet i gränsöverskridande projekt
Forskare inom olika discipliner har länge använt modeller för att beskriva och undersöka olika ekologiska, mänskliga och samhällsmässnyttiga system och hur de interagerar med varandra. Som speciellt inbjuden forskare har Beatrice Hedelin, vid Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet, deltagit i ett uppstartsmöte inom det växande forskningsfältet - Deltagande modellering. Läs mer här
Möte med UNISDR i Geneve

Mikael Granberg och Lars Nyberg har träffat representanter för FN:s organ för katastrofriskreducering - UNISDR, i Geneve. Syftet med besöket var att utveckla befintliga nätverk och tillföra nya kontakter.Läs mer här

Frankrikes ambassadör besökte Centrum för Klimat och säkerhet
Den franskaambassadören Jacques Lapouge,besökte under våren Centrum för klimat och säkerhet. Med stort intresse deltog ambassadören aktivit i disskusioner om klimatanpassning och om strävan att minska klimatskadande utsläpp gällande operativa insatser på både lokal och regional nivå, i Sverige och Frankrike. Besöket utgjorde en god grund för fortsatta diskussioner om samarbeten mellan forskare vid vårt centrum och forskare verksamma vid universitet i Frankrike.Läs mer här


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.