2020-11-03 13:41Nyheter

Nyhetsbrev nr 5, 2020, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

null

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och offentliga organisationer samt andra universitet och forskningscenter runt om i världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling.

FORSKARSKOLA EN START FÖR FRAMTIDA AI-FORSKARE
Två doktorander från Karlstads universitet deltog i det första mötet i WASP-HS forskarskola när 35 forskarstuderande från hela Sverige samlades för att utbildas inom artificiell intelligens inom humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer.

VAR MED OCH FORMA FRAMTIDENS VÄLFÄRDSTJÄNSTER PÅ SERVICE CONVENTION SWEDEN 2020
Samverkan, data och tjänstedesign är exempel på vad Service Convention Sweden 2020 den 25-26 november kommer att handla om. Då välkomnas offentlig sektor, akademi och näringsliv för att tillsammans fokusera på hur några av våra viktigaste samhällsutmaningar kan lösas. Läs mer.

ANNA FYRBERG YNGFALK ÄR NY DOCENT I FÖRETAGSEKONOMI
Anna Fyrberg Yngfalk har befordrats till docent i företagsekonomi vid Karlstads universitet. Hennes aktuella forskning är inspirerad av #MeToo och handlar om makt och genus i mötet mellan kunder och anställda i servicesektorn. Läs mer.

DEN NIONDE NATIONELLA KONFERENSEN I TRANSPORTFORSKNING
Den 21 oktober stod Centrum för tjänsteforskning värd för den nionde vetenskapliga konferensen som varje år samlar svensk transportforskning kring frågor som berör transportsystemet. Årets konferens genomfördes digitalt via zoom. Läs mer.

AMIE GUSTAFSSON - NY DOKTORAND I FÖRETAGSEKONOMI
Vi är glada över att hälsa Amie Gustafsson välkommen som ny doktorand i företagsekonomi. Hon är placerad på Centrum för tjänsteforskning och ska bland annat forska om kundbeteenden och nudging inom handeln. Läs mer.

MIA LARSON - NY DOCENT
Vi är glada över att välkomna en ny medarbetare. Mia Larson är ny docent i företagsekonomi och ska bland annat ska forska inom projektet Trust and Empowerment in Digital Services. Läs mer.

INNOVATION MED KUNDEN I FOKUS – VARKEN SJÄLVKLART ELLER ENKELT
Vad vill kunden ha och hur kan vi underlätta för kunden? Hur ser behovet ut på marknaden? Det är frågor som borde vara självklara vid innovationsarbete, menar forskaren Maria Åkesson som delade sina erfarenheter på Tjänsteinnovationsdagen den 24 september. Läs mer.

IKEA TOPPAR SVENSKT INNOVATIONSINDEX - DET MEST INNOVATIVA FÖRETAGET 2019
För andra året i rad rankas Ikea som Sveriges mest innovativa företag. Det visar Svenskt innovationsindex där forskare vid CTF låtit kunder bedöma innovationsgraden hos företag och organisationer på den svenska marknaden. Spotify och MTR Express kommer på en andra respektive tredje plats. Läs mer.

CTF BLOGG: TVÅ FRAMGÅNGSFAKTORER SOM STYR ORGANISATIONERS INNOVATIONSFÖRMÅGA
Vårt senaste blogginlägg fokuserar på tjänsteinnovation och är skrivet av Per Kristensson, professor i innovation och konsumentpsykologi. Läs mer.

KALENDARIUM

  • 25-26 november: Service Convention Sweden 2020 sätter fokus på förändring ("digi-fysiskt"zoom & Karlstad CCC)
    Vi lever i en utmanande och föränderlig tid där vi dagligen behöver anpassa oss och ställa om. Hur kan vi tillsammans hitta lösningar och hjälpa varandra att tänka om och tänka nytt? Detta är utgångspunkten för Service Convention Sweden 2020 som bjuder in offentlig sektor, näringsliv och akademi för att tillsammans fokusera på dessa frågor. Spännande föreläsningar varvas med intensiva paneldebatter och interaktiva sessioner - ta del av hela programmet eller välj det du tycker är mest intressant. Läs mer & anmäl dig här: www.serviceconventionsweden.se

PUBLIKATIONER
Här hittar du ett urval av våra senaste publikationer. Alla våra publikationer finns här: ctf.kau.se.

  • Skarin, F. & Wästlund, E. (2020). Increasing Students’ Long-Term Well-Being by Mandatory Intervention – A Positive Psychology Field Study, Frontiers in Psychology, Vol 11, p.2567. frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.553764/full
  • Vink, J., Koskela-Huotari, K., Tronvoll, B., Edvardsson, B. & Wetter-Edman, K. (2020). Service Ecosystem Design: Propositions, Process Model, and Future Research Agenda. Journal of Service Researchdoi.org/10.1177%2F1094670520952537.
  • Nöjd, S., Westman-Trischler, J., Otterbring, T., Andersson, P. K. & Wästlund, E. (2020). Bridging the valuescape with digital technology: A mixed methods study on customers’ value creation process in the physical retail space. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 56, doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102161
  • Tronvoll, B., Sklyar, A., Sørhammar, D., Kowalkowski, C. (2020). Transformational shifts through digital servitization, Industrial Marketing Management, Vol. 89, pp 293–305, doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.02.00
  • Williams, H., Lindström, A., Trischler, J., Wikström, F., & Rowe, Z. (2020). Avoiding food becoming waste in households - The role of packaging in consumers’ practices across different food categories. Journal of Cleaner Production, 265, doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121775
  • Rosenbaum, M. S., Friman, M., Ramirez, G. C. & Otterbring, T. (2020). Therapeutic servicescapes: Restorative and relational resources in service settings. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 55. doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102078
  • Gärling, T., Ettema, D., Fors Connolly, F., Friman, M. & Olsson, L. E. (2020). Review and Assessment of Self-Reports of Travel-Related Emotional Wellbeing. Journal of Transport & Health, doi.org/10.1016/j.jth.2020.100843

Du finns på sändlistan för CTF:s nyhetsbrev. Syftet med sändlistan är endast för utskick av CTF:s nyhetsbrev. Önskar du inte fler nyhetsbrev avregistrerar du dig härkau.se/ctf/nyhetsbrev


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles
Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Sophia Hedmark-Stefansson
Kommunikatör
Sophia Hedmark-Stefansson
Kommunikatör för lärarutbildningen
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Maria Nilsson
Kommunikatör lärarutbildningen
Maria Nilsson
Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer
Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Charlotte Palm Berggren
Kommunikatör
Jonathan Strandlund
Kommunikatör
Kerstin M Haraldsson
Kommunikatör
Sophia Hedmark Stefansson
Press contact
Camilla Johannesson
VD, Uppdragskoordinator
Camilla Johannesson
Vd, uppdragskoordinator för näringsliv och organisationer
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator för uppdragsutbildningar inom förskola och skola
Ulf Buskqvist
Utbildningschef
Ulf Buskqvist
Utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator för offentlig förvaltning, vård och omsorg