2019-10-30 10:59Nyheter

Nyhetsbrev nr 5, 2019, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

null

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och offentliga organisationer samt andra universitet och forskningscenter runt om i världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling.

INSPIRERANDE GÄSTFÖRELÄSNING OM CYBERSÄKERHET
Cybersäkerhet angår dig, ditt arbete och din forskning - och blir allt viktigare. Ett hållbart samhälle utan cybersäkerhet existerar inte. Det var huvudbudskapet när forskaren och cybersäkerhetsexperten Fredrik Blix, Stockholms universitet och Cybercom, höll en öppen gästföreläsning på Karlstads universitet. Läs mer.

NYA KURSER FÖR YRKESVERKSAMMA INOM TJÄNSTEFORSKNING
Kompetensutveckling på avancerad nivå som kan omsättas i praktiken och hjälpa svenskt näringsliv att öka sin konkurrenskraft. Det vill CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, erbjuda genom två nya kurser inom området tjänster. Kurserna är utvecklade inom ramen för KK-stiftelsens Expertkompetensprogram och vänder sig till yrkesverksamma. Läs mer.

GAMIFICATION FÖR ATT FÖRÄNDRA BETEENDE
Gamification eller spelifiering är något som butiker och företag kommer att börja använda sig allt mer av i framtiden för att knyta kunder till sig. Johan Högberg har skrivit en avhandling på ämnet och ser spelifiering som ett kraftfullt verktyg för att förändra eller vidmakthålla ett beteende.
Läs mer.

SEMINARIESERIE OM SERVICE SYSTEM TRANSFORMATION
Den 9-13 december arrangerar CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, en tvärvetenskaplig seminarieserie om Service system transformation, eller transformation av tjänstesystem, där forskare utifrån olika perspektiv och områden belyser forskningsområdet.
Läs mer.

ÖKAD HANDLINGSKRAFT GENOM EN REGERINGSNÄRA UTVECKLINGSMILJÖ
En utvecklingsmiljö för att testa verktyg och metoder för hur komplexa samhällsutmaningar som spänner över flera sektorer kan lösas, till exempel minska ungdomsbrottsligheten, öka punktlighet på våra järnvägar eller se till att livsviktiga läkemedel inte saknas på landets apotek. Det är en idé som utvecklas i en ny rapport av forskare från Karlstads universitet och Örebro universitet – en rapport som tydligt påverkat det förslag som Tillitsdelegationen lämnar till regeringen idag. 
Läs mer.

NYA PERSPEKTIV PÅ AFFÄRSMODELLER I UTVECKLINGSLÄNDER
Varje företag eller organisation behöver en passande affärsmodell för att överleva på sin marknad. I en ny avhandling från Karlstads universitet har Caroline Saul studerat vilka roller affärsmodeller och affärsmodellsinnovation har inom vatten- och sanitetssektorn i utvecklingsländer. Hon hoppas att avhandlingen kan fungera som stöd för företag eller organisationer som finns eller vill ta sig in på marknaden. Läs mer.

VI SÖKER DOKTORAND I PSYKOLOGI
Välkommen med din ansökan senast den 13 november! Läs mer.

KALENDARIUM

HANDELSHÖGSKOLANS DAG 
I år fyller Handelshögskolan 10 år! Handelshögskolans dag 2019 äger rum den 7 november och årets tema är kopplat till Handelshögskolans arbete för hållbar utveckling och etik - The Responsible Business School. Läs mer.

KURS: DESIGNING AND IMPLEMENTING SERVICE STRATEGIES
Den 18 november startar kursen Designing and implementing service strategies - en webbaserad kurs på avancerad nivå för yrkesverksamma. Sista anmälningsdag 8 november. 
Läs mer.

KURS: APPLYING SERVICE RESEARCH FOR PROFESSIONALS
I vecka 49 startar kursen Applying service research for professionals - en webbaserad kurs på avancerad nivå för yrkesverksamma. Sista anmälningsdag 22 november. Läs mer.

SUSTAINABILITY DAY 2019
Welcome to 2019 Sustainability Day:Transformation and Implementation of the Sustainable Developmental Goals (SDG's) - Agenda 2030. This afternoon aims at focusing a little bit extra on the Sustainable Developmental Goals and how we can work to implement them. Läs mer.

PUBLIKATIONER
Här hittar du ett urval av våra senaste publikationer. Samtliga publikationer finns på ctf.kau.se.

  • Högberg, J. (2019) Psykologi, Gameful experiences: The not so painful road to gainful behavior, Karlstad University Studies, 2019:26.
  • Jennings Saul, C. (2019) Business Administration, Extending Access: Perspectives on Business Model Innovation in Water and Sanitation Service Provision, Karlstad University Studies, 2019:21.
  • Arsenovic. J., Edvardsson, B., Tronvoll, B. (2019). Moving toward collaborative service recovery: A multiactor orientation, Journal of Service Science, https://doi.org/10.1287/serv.2019.0241
  • Cárdenas-Barrón, L.E., Reynoso, J., Edvardsson, B., and Cabrera, K. (2019). Inventory model optimization revisited: Understanding service inventories to improve performance, International Journal of Science & Technology. 
  • Robinson, S., Orshingher, C., Alkire, L., De Keyser, A., Giebelhausen, M., Papamichail, K. N., Shams, P., Sobhy Temerak, M. (2019) Frontline encounters of the AI kind: An evolved service encounter framework. Journal of Business Research, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.08.038
  • Verhulst, N., De Keyser, A., Gustafsson, A., Shams, P., and Van Vaerenbergh, Y. (2019). Neuroscience in service research: an overview and discussion of its possibilities. Journal of Service Management, https://doi.org/10.1108/JOSM-05-2019-0135
  • Vink, J., Edvardsson, B., Wetter-Edman, K., and Tronvoll, B. (2019). Reshaping mental models - enabling innovation through service design. Journal of Service Management, Vol. 30, No. 1, pp.75-104.

Du finns på sändlistan för CTF:s nyhetsbrev. Syftet med sändlistan är endast för utskick av CTF:s nyhetsbrev. Önskar du inte fler nyhetsbrev avregistrerar du dig här: www.kau.se/ctf/nyhetsbrev


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.