2019-12-19 14:30Nyheter

Nyhetsbrev nr 4, 2019, från Datavetenskap vid Karlstads universitet

null

Datavetenskap vid Karlstads universitet är en av de främsta i världen inom sitt forskningsområde. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och universitet i hela världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om Datavetenskaps forskning och utveckling.

Projektkurs ledde till forskarsanställning
Simon Sundberg, tidigare student vid civilingenjörsprogrammet, inriktning datateknik, kom i kontakt med HITS*-företaget Icomera i kursen Performance Modelling and Simulation i årskurs fyra. Det ledde till att han skrev sitt examensarbete i samarbete med företaget vilket i sin tur resulterade i en projektassistentanställning vid universitetet och fortsatt arbete inom projektet HITS.
Läs mer här

Pris för bästa vetenskapliga artikel
Cristian Hernandez Benet, doktorand i datavetenskap vid Karlstads universitet, har tilldelats priset Best Paper Award vid konferensen IEEE CloudNet, en stor internationell konferens om molnnätverk i portugisiska Coimbra som hölls den 4-6 november.
Läs mer här

Appar har blivit säkrare efter GDPR
Forskare vid Karlstads universitet har studerat hur appars tillgång till privat data har ändrats sedan införandet av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) i maj 2018. Studien visar att appar har mindre tillgång till privat data idag, men att många appar fortfarande har åtkomst till fler funktioner än vad som beskrivs i deras integritetspolicy.
Läs mer här

Inspirerande gästföreläsning om cybersäkerhet
Cybersäkerhet angår dig, ditt arbete och din forskning - och blir allt viktigare. Ett hållbart samhälle utan cybersäkerhet existerar inte. Det var huvudbudskapet när forskaren och cybersäkerhetsexperten Fredrik Blix, Stockholms universitet och Cybercom, höll en öppen gästföreläsning på Karlstads universitet.
Läs mer här

Simone Fischer-Hübner i jury för europeisk cybersäkerhetstävling
Den 9-11 oktober hölls den årliga tävlingen European Cyber Security Challenge, där 20 lag från lika många europeiska länder löste säkerhetsrelaterade utmaningar. Simone Fischer-Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet deltog i juryn.
Läs mer här

Nytt projekt ska förbättra prestanda och integritet för 5G-användare
5G-nätverkets lansering närmar sig och förväntningarna är stora. Både privatpersoner och industri ser fram emot högre hastighet, minimal fördröjning och möjligheten att hantera fler uppkopplade enheter samtidigt. Men hur tar man bäst till vara på de nya möjligheterna med 5G-tekniken? I projektet Performance and Anonymity in Future 5G Networks (PAF5G) ska forskare vid Karlstads universitet studera hur användarnas prestanda kan förbättras genom att använda flera uppkopplingar, samtidigt som den personliga integriteten skyddas.
Läs mer här

Hög kvalitet på vår forskning inom molnnätverk
Tre vetenskapliga artiklar från Datavetenskap vid Karlstads universitet har blivit accepterade till IEEE CloudNet, en stor internationell konferens om molnnätverk i portugisiska Coimbra.
Läs mer här

De är Karlstads bästa programmerare
Den 5 oktober hölls Karlstadmästerskap i programmering där studenter, alumner och representanter från lokala IT- och teknikföretag deltog.
Läs mer här

Kandidatuppsats tog plats i Cambridge
Att en kandidatuppsats håller så hög kvalitet att den platsar på en internationell forskarkonferens hör inte till vanligheterna. Men, Jonatan Langlet, student på civilingenjörsprogrammet i datateknik, har bevisat att det går. Den 23 september var han i Cambridge och presenterade artikeln som bygger på kandidatuppsatsen han skrev i våras.
Läs mer här

Datavetenskap – Committed to excellence in computer networking, privacy and security, and software engineering.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som enbart används för utskick av nyhetsbrev från Datavetenskap vid Karlstads universitet. Via denna länk kan du avregistrera dig från sändlistan och sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev!


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.