2017-12-15 15:42Nyheter

​Nyhetsbrev nr 4, 2017, från Datavetenskap vid Karlstads universitet

null

Datavetenskap vid Karlstads universitet är en av de främsta i världen inom sitt forskningsområde. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och universitet i hela världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om Datavetenskaps forskning och utveckling.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen.

DIGITALA TJÄNSTER SAMLAR IN ONÖDIG PERSONLIG INFORMATION
Digitala tjänster som kräver inloggning samlar ofta in mer än nödvändig information om oss användare. Under en internationell forskningskonferens om digitala identiteter vid Karlstads universitet presenteras forskning om metoder som används av tjänsteleverantörer för insamling av personliga information och som kan vara kränkande för vår personliga integritet. Klicka här för att läsa hela nyheten!

FORSKNING FÖR FRAMTIDENS DIGITALA VÄLFÄRDSTJÄNSTER
I vår vardag introduceras ständigt nya digitala tjänster samtidigt som nya data- och kommunikationsmöjligheter utvecklas. I Värmland satsas det nu på projektet DigitalWell där målet är att skapa en innovationsmiljö där forskning, näringsliv och offentlighet kan arbeta tillsammans för att skapa nya digitala välfärdstjänster. Klicka här för att läsa hela nyheten!

ÖPPEN PLATTFORM FÖR TEST AV MOBILA BREDBANDSNÄTVERK
Det finns ett stort behov av att testa stabilitet och prestanda i mobila bredbandsnätverk. Inom projektet MONROE, Measuring Mobile Broadband Networks in Europe, har en europeisk transnationell plattform för test av mobila bredbandsnätverk utvecklats. Plattformen är nu öppen och tillgänglig för externa aktörer. Öppnandet presenterades under en konferens om mätning och analys av internet. Klicka här för att läsa hela nyheten!

BRANDVÄGGAR - EN SÄKERHETSRISK?
Att skydda sina företagsnätverk blir allt mer viktigt. Men hur bra är egentligen företagens brandväggar på att skydda företagshemligheter och annan viktig information? Att konfigurera brandväggar kan vara svårt, till och med för systemadministratörer, vilket kan leda till stora säkerhetsrisker och möjligheter för inkräktare att ta sig in i systemen som ska skyddas. Klicka här för att läsa hela nyheten!

AFRIKANSKT STUDIEBESÖK FÖR UTVECKLING AV SMARTA ELNÄT
På grund av sin expertis inom personlig integritet och informationssäkerhet på nätet besöks datavetenskap vid Karlstads universitet av forskare och lärare från Sydafrika och Tanzania. Grunden till besöket är behovet av energiförsörjning i Afrika och utveckling av utbildning inom smarta elnät. Klicka här för att läsa hela nyheten!

INTERNATIONELLT DOKTORANDNÄTVERK FÖR FORSKNING OM INTEGRITET OCH ANVÄNDBARHET
Internet och vår allt mer digitala värld erbjuder mängder av fördelar men det kan också komma med ett pris – vår personliga integritet. Genom ett internationellt doktorandnätverk syftar projektet Privacy&Us till att hitta lösningar för att vi som medborgare ska kunna ta del av digitaliseringens fördelar och samtidigt värna om den personliga integriteten. Klicka här för att läsa hela nyheten!

FORSKNING OM DEN PÅGÅENDE NÄTVERKSTRANSFORMATIONEN PRESENTERADES UNDER KONFERENS
Den 6-8 november deltog forskare från Karlstads universitet vid en konferens i Berlin för att presentera forskning kopplad till 5G och de nya nätverksarkitekturer som växer fram. Den rapida digitalisering vi lever i kräver enorm kapacitet av dagens och framtidens nät och för att kunna möta dessa krav behövs nya, mer automatiserade och flexiblare nätverk. Klicka här för att läsa hela nyheten!

SVENSK-KINESISKT SAMARBETE OM EDGE COMPUTING
Genom STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, har forskare inom datavetenskap vid Karlstads universitet påbörjat ett samarbete med Zhejiang University i Hangzhou, Kina med fokus på Edge Computing. Klicka här för att läsa hela nyheten!

ÅRLIG WORKSHOP INOM FORSKARPROFILEN HITS
Den 3–4 oktober arrangerade forskarprofilen HITS, Högkvalitativa nätverkstjänster i en mobil värld, sin fjärde workshop sedan starten 2014. Workshopen är ett tillfälle för alla projektets deltagare att mötas, presentera pågående arbete och diskutera framtida samarbeten och möjligheter. Klicka här för att läsa hela nyheten!


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.