2016-12-22 15:25Nyheter

​Nyhetsbrev nr 3, 2016, från Datavetenskap vid Karlstads universitet

null

Datavetenskap vid Karlstads universitet är en av de främsta i världen inom sitt forskningsområde. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och universitet i hela världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om Datavetenskaps forskning och utveckling.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra samarbetspartners eller för att vi tror att du har intresse av informationen. 

NYA HOT MOT ANONYMISERINGSVERKTYG FÖR INTERNETANVÄNDARE
Anonymitet på internet är en nödvändighet för vissa men motverkas av andra. Nu har forskare från Karlstads universitet, Kungliga tekniska högskolan och Princeton hittat en ny typ av attack mot anonymitetsnätverket Tor som gör det enklare att avanonymisera och därmed övervaka användare av Tor-nätverket. Läs mer!

PRESTIGEFYLLT UPPDRAG FÖR KARLSTADS UNIVERSITET 
Simone Fischer Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet, har fått ett prestigefyllt forskningsuppdrag på europanivå. Hon har valts in som medlem av den rådgivande vetenskapliga kommittén inom det europeiska paraplyorganet för forskningsfinansiärer och forskningsutförare, Science Europe. Läs mer!

FRÅN SOMMARJOBB TILL FORSKARKONFERENS
Rasmus Dahlberg studerar till civilingenjör inom datateknik vid Karlstads universitet. För några månader sedan sommarjobbade han på universitetet, något som nu har tagit honom ända till en internationell forskarkonferens om säkra IT-system. Läs mer!

NYA DOCENTER INOM OMVÅRDNAD OCH DATAVETENSKAP
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet har utsett fyra nya docenter. Detta uppmärksammades den 3 november då Jan Nilsson, Javid Taheri, Leonardo Martucci och Lothar Fritsch höll docentföreläsning och mottog diplom av dekan Björn Arvidsson. Läs mer!

WORKSHOP OM FRAMTIDENS MOBILA TJÄNSTER
Forskningsprofilen HITS, Högkvalitativa nätverkstjänster i en mobil värld, arrangerade sin årliga workshop den 19-20 oktober. Under de två dagarna samlades forskare och företagsrepresentanter som deltar i profilen för att presentera pågående forskning och forskningsresultat samt för att diskutera profilens utveckling. Läs mer!

KARLSTADSMÄSTERSKAP I PROGRAMMERING LOCKADE REKORDMÅNGA LAG
Den 8 oktober arrangerades den femte upplagan av Karlstadsmästerskapen i programmering av Datavetenskap vid Karlstads universitet. Rekordmånga lag deltog och försökte knäcka de tuffa programmeringsuppgifterna. Läs mer!

Datavetenskap – Committed to excellence in computer networking, security and privacy, and software engineering.

Om du vill avregistrera dig från nyhetsbrevet mejla: Nyhetsbrev Datavetenskap


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.