2020-05-04 10:39Nyheter

Nyhetsbrev nr 2, 2020, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

null

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv och offentliga organisationer samt andra universitet och forskningscenter runt om i världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling.

NY STUDIE: STORPACK GER MATSVINN
Att välja portionsförpackat och mindre förpackningar är mer klimatsmart. Det visar en ny studie från CTF där forskarna kartlagt matsvinn hos svenska hushåll. Studien visar också att konsumenters osäkerhet kring datummärkning och hållbarhet hos livsmedel är en stor bidragande faktor till att mat slängs. Läs mer.

STÖD TILL UTVECKLING AV TRANSPORTFORSKNINGSPROJEKT
Forskare vid CTF har beviljats planeringsbidrag från forskningsrådet Formas för att vidareutveckla projektet ”Sociala dimensioner i samhällsplanering: vikten av upplevd tillgänglighet”. Läs mer.

NY HANDBOK SKA HJÄLPA UTSATTA RESEGRUPPER TILL BÄTTRE FÄRDTJÄNSTRESOR
Hur upplevs färdtjänstresor? Vilka faktorer har betydande inverkan och vad kan man göra för att skapa en bättre reseupplevelse? Detta har forskare vid CTF studerat och nu släpps en handbok med ny kunskap och rekommendationer om hur denna typ av resor kan utvecklas så att utsatta resegrupper kan få en bättre upplevelse. Läs mer.

NY STUDIE: HUR FÖRÄNDRAR CORONAKRISEN MÄNNISKORS VANOR OCH BETEENDEN?
Genom en ny enkät vill forskare vid CTF undersöka hur människors vanor, beteenden och upplevelser förändras och påverkas av coronakrisen. Detta för att få mer kunskap om hur digitaliserade tjänster kan användas på bästa sätt samt vilken betydelse fysiska platser har för oss människor. Läs mer.

NY BOK BESKRIVER HUR ORGANISATIONER BÄTTRE KAN SKAPA VÄRDE FÖR SINA KUNDER
Det började med ett viralt utbrott på utvärderingar. I dag, snart tre år senare, släpps boken ”I kundens skor: Att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv” där föreläsaren och husfilosofen Klas Hallberg och professorn Per Kristensson reder ut varför så många organisationer misslyckas så totalt i mötet med sina kunder. Läs mer.

LÄR KÄNNA DINA KUNDER OCH DIGITALISERA INTE FÖR SAKENS SKULL
Digitala tjänster kan göra fysiska platser mer attraktiva och konkurrenskraftiga. Men att digitalisera enbart för att det är möjligt kan ge motsatt effekt. För att lyckas krävs kunskap och förståelse för kunderna menar forskare vid CTF som utvecklat en ny metod som kan ge företag och organisationer bättre underlag och ökad förståelse för hur digitala tjänster kan användas på bästa sätt. Läs mer.

TVÅ NYA DOKTORANDER
Vi är glada över att välkomna två nya doktorander till CTF. Anna Nilstomt är ny doktorand i psykologi och ska bland annat forska om hur digitaliserade tjänster kan få oss människor att bli mer hälsosamma. Läs mer. JanErik Odhe är doktorand i maskin- och materialteknik och forskar inom området tjänstefiering. Läs mer.

PER KRISTENSSON NY I STYRELSEN FÖR KARLSTADS UNIVERSITET
Ny styrelse för Karlstads universitet är nu utsedd. CTF:s föreståndare Per Kristensson är tillsammans med Niklas Gericke och Jan van Stam de nya valda lärarrepresentanterna i universitetsstyrelsen. Bland de externa ledamöterna, utsedda av regeringen, är Pam Fredman, Ann Fust, Mikael Liljestrand och Amir Sajadi nya. Karin Johansson fortsätter som ordförande. Läs mer.

HALLÅ DÄR, KAISA KOSKELA-HUOTARI ...
.. som är nyss hemkommen från Nya Zeeland. Vad gjorde du där? Läs mer.

BOKTIPS
Under våren kommer forskare vid CTF att tipsa om litteratur som de läser och som de tror kan vara intressant för dig. Här kan du ta del av våra första tre boktips: Formad av fröken Prysselius av Johan QuistOväntat läsvärt om en framtida ekonomi av Margareta Friman och "Buddenbrooks" en skönlitterär bok där företagande och dess villkor står i centrum av Per Skålén.  

CALL FOR ABSTRACTS: SWEDISH TRANSPORTATION RESEARCH CONFERENCE 2020
Välkommen till den nionde vetenskapliga konferensen som samlar svensk transportforskning! Årets konferens hålls den 21-22 oktober på Karlstads universitet ochomfattar alla transportslag och alla typer av transportrelaterade frågor. Vi välkomnar bidrag från alla discipliner och delområden som berör analys, förståelse, planering och utvärdering av transportsystemet. Läs mer här.

PUBLIKATIONER

Här hittar du ett urval av våra senaste publikationer. Samtliga publikationer se ctf.kau.se.

Bäccman, C., Bergkvist, L. and Kristensson, P. (2020), "Elderly and care personnel’s user experiences of a robotic shower", Journal of Enabling Technologies, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JET-07-2019-0033 (open access).

Gärling, T., Ettema, D., Fors Connolly, F., Friman, M. & Olsson, L. E. (2020). Review and Assessment of Self-Reports of Travel-Related Emotional Wellbeing. Journal of Transport & Health.

Göbel, H., Cronholm, S., & Åkesson, M. (2020) ITIL Compliance with Service-Dominant Logic. e-Service Journal. 11(2).

Patrício, L., Sangiorgi, D., Mahr, D., Čaić, M., Kalantari, S., & Sundar, S. (2020). Leveraging service design for healthcare transformation: toward people-centered, integrated, and technology-enabled healthcare systems. Journal of Service Management, published online: DOI 10.1108/JOSM-11-2019-0332.

Rosenbaum, M. S., Friman, M., Ramirez, G. C., & Otterbring, T. (2020). Therapeutic servicescapes: Restorative and relational resources in service settings. Journal of Retailing and Consumer Services, 55, 102078.

Du finns på sändlistan för CTF:s nyhetsbrev. Syftet med sändlistan är endast för utskick av CTF:s nyhetsbrev. Önskar du inte fler nyhetsbrev avregistrerar du dig här: www.kau.se/ctf/nyhetsbrev


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.